nieuws

Autoverzekeraars willen regie op WA-schade

Schade 3296

Autoverzekeraars willen regie op WA-schade

Moet de autoverzekering verschuiven van voertuig naar mens? Heeft een directe autoverzekering, waarbij schade als gevolg van een aanrijding altijd door de eigen verzekeraar wordt afgehandeld, toekomst in Nederland? Welke impact heeft de autonoom rijdende auto op het businessmodel van verzekeraars? En waar in al deze ontwikkelingen staat de klant, de verzekerde, het slachtoffer?

In 2015 publiceerde het Verbond van Verzekeraars haar visie op de automotive markt 2015-2020 onder de titel ‘Toekomstvisie Automotive: Onderweg naar morgen’. Naar aanleiding van recente ontwikkelingen, zoals de mogelijke komst van een directe autoverzekering, de vraag of de verzekeringsdekking moet verschuiven van voertuig naar mens en het dodelijk ongeluk met een zelfrijdende Uber in Phoenix (VS), maakt 112schade.nl de tussenbalans op.

Conclusie: autoverzekeraars zijn uit op de regie als het gaat om WA-schade. En je kunt je afvragen of de directe autoverzekering (first-party verzekering) wel zo optimaal is voor de verzekerde of meer in het belang is van de verzekeraar.

Belang van verzekeraars

Als 112schade.nl constateren wij dat het Verbond van Verzekeraars zich vooral richt op het belang van de schadeverzekeraars. De gemiddelde uitkering bij letselschades stijgt flink, schrijft het Verbond in haar Toekomstvisie. In 2015 riep toezichthouder DNB verzekeraars op maatregelen te nemen in verband met de toenemende letselschadelast.

In onze optiek worden verzekeraars nu opgeroepen om plannen c.q. trucjes te verzinnen om de letselschadelast te beperken. Een van plannen waar de verzekeraars op broeden is de directe autoverzekering. Met deze directe autoverzekering worden belangenbehartigers buitenspel gezet. De consument c.q. het slachtoffer is afhankelijk van de besluitvorming van de verzekeraar.

Technologische ontwikkelingen

En dan zijn er nog de technologische ontwikkelingen. Het dodelijk ongeval met de Uber taxi in Phoenix zal de autonoom rijdende auto niet tegenhouden, maar zal de invoering van dergelijke voertuigen wel vertragen. Ook ging het onlangs mis met een Tesla die op autopilot reed.

Naar alle waarschijnlijkheid zal een ‘manual functie’ in de toekomst nog altijd verplicht zijn. De vraag is : wie bestuurt dan ten tijde van een ongeval feitelijk het autonoom rijdende voertuig: het boordcomputersysteem of de bestuurder zelf? En hoe het dan zit met de aansprakelijkheid? Naar onze mening is het interessant om te kijken naar de luchtvaart en hoe daar het verzekeren en schaderegelen is georganiseerd.

Een wereld zonder aansprakelijkheidsdiscussie?

Het Verbond signaleert dat de invoering van een directe verzekering om een overstap naar een ander (aansprakelijkheids-)systeem vraagt. Niet de dader moet dan het slachtoffer de schadevergoeding betalen, maar het slachtoffer maakt zelf aanspraak op zijn eigen verzekering. In zo’n ‘kaal’ systeem is er geen plaats voor regres door publieke en private partijen op WA-verzekeraars, zegt het Verbond.

Zo is de schadelijdende partij overgeleverd aan dezelfde verzekeraar die de normering en maximering van de schade heeft bepaald! En hoe zit het dan eigenlijk met het eigen risico? Wat hier bovendien uit voortvloeit is dat wetgeving drastisch moet worden gewijzigd. Artikelen als 6:95 BW, 6:96 BW, 6:162 BW, 185 WvW, 2 WAM, etcetera moeten worden gewijzigd of zelfs worden geschrapt.

Dit is een samenvatting van ‘Autoverzekeraars willen regie op WA-schade’ van 112schade.nl. Lees het hele betoog in onderstaande whitepaper.

Dit is een partnerbijdrage van 112schade. Bekijk hier een volledig overzicht van de partnerberichten van 112schade.

Reageer op dit artikel