nieuws

Rechter: Allianz moet hagelschade door supercel wél vergoeden

Schade 12276 PA

Rechter: Allianz moet hagelschade door supercel wél vergoeden

Allianz moet een Brabantse varkensfokker ruim € 75.000 betalen voor schade die de boer leed tijdens het noodweer op 23 juni 2016. De rechtbank Rotterdam oordeelde dat de supercel van die bewuste dag gedekt was onder de verzekeringsvoorwaarden. In eerdere hagelschadezaken tegen Interpolis – waarin de supercel ook een rol speelde – trok de verzekeraar aan het langste eind.

De varkenshouder, met een akker- en tuinbouwbedrijf, uit Sterksel liep tijdens noodweer in de zomer van 2016 geperforeerde asbestdaken op. Ook ontdekte hij na afloop gesneuvelde goten, ruiten en rolluiken. Allianz weigerde die schade te vergoeden. De boer had wel stormschade in zijn polis opgenomen, maar geen hageldekking.

Stijgstromen en valwinden

De Brabander beriep zich er tijdens de rechtszaak in de rechtbank Rotterdam op dat er sprake was van een supercel. Dat begrip speelt ook in andere hagelschadezaken tussen boeren en verzekeraars een belangrijke rol. Bij een supercel ontstaan zogenaamde stijgstromen waarin de wind zodanig hard waait dat hagelstenen in plaats van te vallen omhoog worden geblazen. Daardoor kunnen hagelstenen langer in de bui circuleren en uitgroeien tot ijsballen. Door mee te liften op valwinden kunnen ze bovendien een verhoogde valsnelheid bereiken.

De rechter overweegt dat in de polisvoorwaarden van Allianz geen andere omschrijving is opgenomen dan dat schade door storm is gedekt en dat onder storm verstaan wordt ‘wind met een snelheid van ten minste 14 m/s’. Allianz erkent dat er op de bewuste junidag windsnelheden waren van 24 m/s. Ook erkent de verzekeraar dat de opwaartse en neerwaartse windbewegingen in de supercel een effect hebben gehad op de omvang en samenklontering van hagelstenen, en dat deze stenen schade hebben veroorzaakt.

Storm rechtens relevante oorzaak

“Onder deze omstandigheden kan de storm als rechtens relevante oorzaak van de schade aan de daken van de gebouwen van de [eisers] worden aangemerkt”, schrijft de rechter in het vonnis. “Hieraan doet niet af dat, zoals Allianz stelt, het de hagelstenen zijn geweest die daadwerkelijk de gaten in de daken hebben veroorzaakt. Immers, zonder de storm zouden deze hagelstenen er niet in deze omvang zijn geweest en derhalve deze schade niet hebben veroorzaakt.”

De schade van de supercel is dus gedekt onder de verzekering. Allianz moet de boer ruim € 75.000 schadevergoeding betalen. Die had overigens het drievoudige geëist op grond van een schaderapport van een contra-expert. De varkenshouder was echter niet met zijn verzekeraar overeengekomen dat de schade zou worden vastgesteld door twee experts, waarbij elk van de partijen er een zou benoemen. De rechter baseert de schadevergoeding daarom op het schaderapport van de direct na de storm ingeschakelde expert van Allianz. De boer stemde mondeling in met de hoogte van het daarin genoemde schadebedrag.

Interpolis-zaken

In de verdediging wees Allianz ook op uitspraken in zaken tussen veehouders en Interpolis. Die verzekeraar hoefde volgens de rechters geen schade te vergoeden die het gevolg zou zijn van de supercel. Die zaken zijn echter niet vergelijkbaar met de zaak tegen Allianz, schrijft de rechtbank Rotterdam. “In die zaken waren de vorderingen gebaseerd op een bij Interpolis afgesloten verzekering voor stormschade waarbij expliciet in de voorwaarden als uitsluiting was opgenomen dat onder schade door storm niet werd verstaan ‘schade die tijdens de storm door de inslag van hagel is ontstaan’. Een dergelijke uitsluiting heeft Allianz niet in haar voorwaarden opgenomen.”

ASR vs pluimveehouder

Voor een andere rechtszaak heeft de uitspraak tegen Allianz mogelijk nog wel gevolgen. Een pluimveehouder uit Someren, een buurdorp van Sterksel, vecht nog een geschil uit met ASR. Hij beroept zich eveneens op een supercel als dominante oorzaak van hagelschade. De rechtbank Midden-Nederland oordeelde dat horizontale hagel wijst op stormschade. Die zaak loopt echter nog. De kippenboer heeft materiaal aangedragen waaruit zou blijken dat de schade niet zou zijn ontstaan als de hagel verticaal was ingeslagen. ASR mocht daar vorige maand op reageren. Binnenkort doet de rechter ook in deze zaak uitspraak.

Reageer op dit artikel