nieuws

Brexit vergroot aansprakelijkheidsrisico’s Nederlandse importeurs

Schade 2339

Nederlandse importeurs van goederen uit het Verenigd Koninkrijk lopen een groter aansprakelijkheidsrisico als de Brexit eenmaal een feit is. Dit betoogt advocaat Mascha Timpert-De Vries in Globe, het magazine van ondernemersvereniging Evofenedex. Volgens Timpert-De Vries is het belangrijk om de draagplicht voor die aansprakelijkheidsrisico’s goed vast te leggen.

Brexit vergroot aansprakelijkheidsrisico’s Nederlandse importeurs

Volgens Timpert-De Vries, advocaat bij het Arnhemse DAAN Advocaten en Notarissen, verandert de hoedanigheid van de Nederlandse importeurs door de uittreding van het VK uit de EU. Nu gelden zij nog als ‘binnenimporteur’, omdat zij het product vanuit een andere EU-lidstaat importeren. “Als binnenimporteur valt u niet zonder meer onder het (…) begrip ‘producent’ in de zin van de productaansprakelijkheidsregelgeving. U bent immers niet de fabrikant of de naamgever van het product.”

Afschuiven aansprakelijkheid

Met de Brexit verandert de Nederlandse importeur wat betreft de import uit het VK van een binnenimporteur in een buitenimporteur en wordt deze wel als producent in de zin van deze regelgeving beschouwd. Daarmee vervalt volgens Timpert-De Vries de mogelijkheid om de verantwoordelijkheid ‘af te schuiven’ richting de Engelse producent.

Identiteit van producent

“Iedere leverancier wordt als producent beschouwd wanneer niet kan worden vastgesteld wie de producent is. De aansprakelijkheid van de leverancier vervalt echter zodra hij binnen een redelijke termijn de identiteit onthult van zijn voorman of van een producent. Als binnenimporteur kon u dus als u werd aangesproken voor een productaansprakelijkheid, onder de productaansprakelijkheid uit komen, door de benadeelde te verwijzen naar uw voorman (waarschijnlijk de fabrikant) in het VK.”

Risico’s inschatten

Na de Brexit, wordt de Nederlandse importeur uit het VK een ‘buitenimporteur’ en wordt hij eindverantwoordelijke in de zin van de productaansprakelijkheidsregelgeving. Timpert-De Vries: “Als ratio wordt wel aangegeven dat degene die vanuit een land buiten de EU importeert, het risico van schade behoort te dragen, omdat hij bij uitstek degene is die ook de risico’s kan inschatten.”

Draagplicht voor schade

De Brexit heeft dan ook volgens haar grote gevolgen voor de aansprakelijkheidsrisico’s die de importeur van producten uit het VK loopt. “Bij (het herzien van) de contractuele verhoudingen met handelspartners in het VK en met afnemers binnen de EU dient de importeur hiermee rekening te houden. Voor de beheersing van de voor de importeur geldende risico’s wordt het dus nog belangrijker om de draagplicht voor schade veroorzaakt door een product uit het VK contractueel goed te regelen en vast te leggen.”

Reageer op dit artikel