nieuws

Minister ziet geen problemen in fusie zorgverzekeraars

Schade 1910

Minister ziet geen problemen in fusie zorgverzekeraars

Bruno Bruins, minister van Medische Zorg, ziet geen bezwaren tegen de samenvoeging van Achmea-dochters De Friesland en Zilveren Kruis. Volgens hem biedt die fusie een oplossing voor de financiële problemen bij FBTO Zorg (onderdeel van De Friesland) en is die in lijn met het herstelplan voor die verzekeraar. Dat schrijft hij in antwoord op Kamervragen van SP-politicus Nine Kooiman.

Kooiman maakt zich zorgen over de fusie en wilde eind vorig jaar van de minister weten of hij die wenselijk vindt. Bruins ziet daarvoor geen bezwaren. “Het samengaan van deze zorgverzekeringsonderdelen die beide al onderdeel zijn van Achmea, is een oplossing voor het versterken van de financiële positie en de aansturing/governance van FBTO Zorg en in lijn met het herstelplan van FBTO Zorg dat bij DNB is ingediend.”

Ondernemingsraden

“Er vinden vaker fusies plaats tussen verzekeraars. Vorig jaar nog is Azivo opgegaan in Menzis en dit jaar geldt dat voor Cares in VGZ. Ik zie daar geen probleem in, doorgaans gaat het om een eigen bedrijfseconomische afweging”, schrijft de minister aan de Tweede Kamer.

De ondernemingsraad van De Friesland heeft begin dit jaar uit onvrede over de fusie een rechtszaak aangespannen tegen moederconcern Achmea. Volgens de minister hebben zowel de centrale ondernemingsraad van Achmea als de OR van Zilveren Kruis positief geadviseerd over de fusie. Op de positie van de medezeggenschap bij De Friesland wil Bruins niet ingaan. “Ik wacht het oordeel van de Ondernemingskamer af”, zo laat hij weten. Juridisch zijn de twee verzekeraars al één, maar de organisatorische fusie is opgeschort tot er een uitspraak is van de Ondernemingskamer.

Risicospreiding neemt toe

Volgens de bewindsman verandert er na de fusie voor verzekerden nauwelijks iets. Zij blijven verzekerd bij de verzekeraar waar ze een polis hebben afgesloten. Die gaan er in feite zelfs op vooruit, aldus Bruins. “Door de fusie is het financieel veiligstellen van een dochterbedrijf eenvoudiger en wordt de aansturing van de diverse juridische entiteiten vereenvoudigd. Door betere onderlinge samenwerking en waar mogelijk samenvoeging, neemt de risicospreiding toe, welke in het belang van verzekerden is.”

Transparantie

Kooiman noemde in haar vragen de constructie bij Achmea, met verschillende dochterbedrijven en diverse labels, ondoorzichtig. De minister vindt dat aantallen polissen en labels overzichtelijk moeten blijven voor consumenten. Het is volgens hem echter aan de verzekeraar om te beslissen welke naam en welk label hij voert.

Bruins vindt het fijn dat consumenten wat te kiezen hebben in zorgverzekeringsland. Verzekeraars moeten van hem wel transparant zijn over bij welke moedermaatschappij ze horen. Volgens Kooiman is voor veel mensen niet helder dat FBTO Zorg onder Achmea valt. Bruins vindt dat beide partijen daar echter duidelijk genoeg over communiceren met hun klanten.

Reageer op dit artikel