nieuws

Wim Span (VNAB): ‘Niets is onverzekerbaar’

Schade 1415

Wim Span (VNAB): ‘Niets is onverzekerbaar’
Rotterdam 07-03-2016 Kennis- en ontmoetingscentrum VNAB, iov VNAB. Foto Raphael Drent, Tiel.

Is er door alle kapitaaleisen en concurrentiedrift nog wel ruimte in de verzekeringsmarkt om complexe risico’s af te dekken? Ja, zegt VNAB-directeur Wim Span stellig. Wel maakt hij zich zorgen om het aanbod aan gekwalificeerde adviseurs in de grootzakelijke verzekeringsmarkt.

Is de vrees – zowel bij grote intermediairs als brancheorganisatie Adfiz – dat verzekeraars steeds minder trek hebben om complexe risico’s af te dekken terecht? Die soep wordt in ieder geval minder heet gegeten dan dat hij wordt opgediend, zegt Wim Span, directeur van de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs. “Je houdt altijd zware risico’s”, zegt hij. Met haar elektronische beursplatform faciliteert de beurs omvangrijke transacties tussen verzekeraars en makelaars in de grootzakelijke verzekeringsmarkt.

Maatwerk

“Focko Dorhout Mees van Marsh refereerde in de am:special De Top 100 terecht aan de discobranden uit de jaren 80”, zegt Span. “Het verleden leert dat er vaker wordt gerept van onverzekerbaarheid; oudpapierbedrijven en juweliers zijn andere bekende voorbeelden. Logisch dat verzekeraars dan zeggen dat iets moeilijker verzekerbaar is. Maar juist in de coassurantie en de beursmarkt is er ruimte voor maatwerk, waardoor het eigenlijk niet voorkomt dat iets niet verzekerbaar is.”

Eigen risico

De crux zit hem volgens Span in het finetunen van de voorwaarden voor wat wel en niet verzekerd is, de hoogte van de premie, het eigen risico en de risicobeperkende maatregelen die de klant wil aanvaarden. In samenwerking met de klant en verzekeraar kan de makelaar vaststellen wat een passende oplossing is. Daarna kan hij met verzekeraars aan de slag.” Dat verzekeren van lastige risico’s uiteindelijk duurder kan uitpakken, verbaast hem niet. “Dat is marktwerking. Het is aan de verzekeraars hoe zij met bepaalde risico’s omgaan. De een zal het net iets goedkoper op kunnen lossen dan de ander.”

Risk appetite

Het gaat er bij Span niet in dat de risk appetite bij verzekeraars te laag is om aan de behoeften van bepaalde klantgroepen te voldoen. “De Nederlandse verzekeringsmarkt is heel competitief. Er is hier nog altijd een groot aantal verzekeraars actief. Als je met een plan van aanpak komt, is er altijd wel een partij die wil luisteren. Met de assurantiebeurs heeft Nederland in Europees perspectief echt een uniek platform voor zakelijke schades.”

Spel meespelen

De VNAB constateert een toenemende specialisatie bij makelaars. “Dat is wel noodzakelijk. Risico’s worden complexer en voor verschillende markten heb je echt verschillende kennis nodig. Om het spel mee te kunnen spelen moet je weten hoe de markt van jouw klant werkt.”

Ook zag Span de afgelopen jaren het aantal Nederlandse verzekeraars in de coassurantiemarkt teruglopen. “Aegon en NN zijn afgehaakt in dit segment, al keert NN weer via Delta Lloyd terug op de beurs. Ook ASR is weer goed aan de gang. Het verlies aan de Nederlandse kant wordt gecompenseerd door nieuwe buitenlandse verzekeraars die zich aansluiten.”

Punt van zorg

Het aanbod aan gekwalificeerde adviseurs in het grootzakelijke segment is een punt van zorg voor Span. “Het is duidelijk dat de rol van de adviseur in simple risk terugloopt, waar het belang van advies bij complexere risico’s alleen maar toe lijkt te nemen. Maar wil je in de grootzakelijke markt kunnen adviseren dan heb je specifieke vakkennis nodig.”

Wft-eisen

Het Wft-vakbekwaamheidsstelsel heeft volgens hem niet bijgedragen aan het borgen van die kennis. “De Wft-eisen zijn allemaal gericht op adviseurs die zich bezighouden met particuliere schades. Die eisen kosten de zakelijk adviseur ook tijd en geld, terwijl hij in zijn praktijk natuurlijk veel meer bezig is met bijvoorbeeld bestuurdersaansprakelijkheid dan met een inboedelverzekering.”

Om toch op het vereiste kennisniveau te komen, eist de VNAB van iedere aangesloten assurantieadviseur dat hij RMiA-gecertificeerd is op basis van de eisen van de SAR. “Op grond daarvan moet je je vakbekwaamheid op peil houden. Dat betekent dat je onder meer kennis hebt van de specifieke risico’s die gelden voor jouw klanten, bijvoorbeeld in de binnenvaart. Maar ook dat je bijvoorbeeld op dat vlak alle jurisprudentie in de gaten houdt.”

Lees het hele interview met Wim Span in het nummer 37 van Assurantie Magazine dat vandaag verschijnt.

Reageer op dit artikel