nieuws

Consumentenbond schaart zich achter transparantiepleidooi AFM

Schade 3384

Consumentenbond schaart zich achter transparantiepleidooi AFM

De Consumentenbond roept minister Wopke Hoekstra van Financiën op actieve transparantie op schadeprovisie bij wet vast te leggen. De huidige provisieregels noemt de belangenorganisatie “onwenselijk”. Daarmee is er naast toezichthouder AFM en het Verbond van Verzekeraars opnieuw een partij die het ministerie vraagt de transparantieregels te verscherpen.

“We weten dat consumenten zelf niet vragen hoeveel provisie een bemiddelaar krijgt, terwijl dat wel waardevolle informatie kan zijn. Een klant kan daarmee mogelijk inschatten in hoeverre de bemiddelaar het belang van de aanbieder meeweegt in het advies”, zegt directeur Bart Combée van de Consumentenbond in een bericht op de eigen site.

Onwenselijk

Hij noemt het onwenselijk dat financieel adviseurs nu nog niet verplicht zijn klanten uit zichzelf te informeren over de hoogte van de provisie die ze ontvangen. Combée wil dat minister Hoekstra die verplichting in de wet gaat opnemen. Binnenkort publiceert het ministerie de evaluatie van het provisieverbod op complexe producten. Ook staat de Europese richtlijn verzekeringsdistributie – waar het AFM-pleidooi een reactie op was – op de agenda. Daarin is opgenomen dat adviseurs de hoogte van de provisie bekend moeten maken als de klant ernaar vraagt.

De AFM gaat een stap verder dan die richtlijn. Volgens de toezichthouder is actieve transparantie noodzakelijk. Consumenten blijven anders onwetend over de premie die ze indirect betalen. Wie vraagt naar de hoogte van provisie, kan kritische tegendruk bieden, aldus de toezichthouder. Het Verbond van Verzekeraars sloot zich daarbij aan. De verzekeraars noemen het “niet houdbaar” dat er geen openheid bestaat over de provisies die zij betalen aan adviseurs. Niet alle verzekeraars nemen dat standpunt in. Nh1816 en De Goudse lieten al weten anders over verplichte actieve transparantie te denken.

Reageer op dit artikel