nieuws

De Goudse ziet geen reden om actieve transparantie te verplichten

Schade 1530

De Goudse ziet geen reden om actieve transparantie te verplichten

De Goudse heeft middels een e-mail gericht aan het intermediair laten weten dat zij niet principieel tegen actieve transparantie is. De verzekeraar meldt dat ze echter verder ook geen aanleiding ziet voor een verplichte doorvoering daarvan en meldt dat adviseurs bezig zijn met het veranderen van provisie naar alternatieve modellen. “Onze boodschap: geef de markt de tijd om deze veranderingen zelfstandig door te voeren,” aldus De Goudse.

“Op dit moment is er veel publiciteit rondom het onderwerp ‘actieve provisietransparantie’. Diverse partijen laten hierbij hun mening horen. Ik vind het daarom van belang om aan u, als belangrijke businesspartner van De Goudse, ons standpunt te laten weten”, zo begint de mail van de verzekeraar.

Discussie

De Goudse doelt hierbij onder andere op de mening van brancheorganisatie Adfiz die onlangs een oproep deed richting het ministerie van Financiën en de politiek om het pleidooi van het Verbond van Verzekeraars en de AFM voor actieve transparantie bij schadeprovisie links te laten liggen. Het Verbond van Verzekeraars kiest de lijn van de Autoriteiten Financiële Markten. AFM liet midden november weten dat financieel dienstverleners hun klanten in de toekomst altijd moet informeren over de hoogte van de provisie die ze ontvangen op schadeverzekeringen. Sindsdien is er een enorme discussie gaande in de markt over dit onderwerp. Verzekeraar Nh1816 liet eerder al weten teleurgesteld te zijn in het provisiestandpunt van het Verbond.

Rolverdeling zuiver

De Goudse is van mening dat die transparantie niet nodig is. “De markt voor schadeverzekeringen kenmerkt zich door veel concurrentie en daarmee ook veel keuzevrijheid voor de klant. Grote issues, zoals misselling, zijn ons op dit moment niet bekend. Daarnaast geeft de huidige wetgeving rondom het provisiestelsel de markt voldoende ruimte om de rolverdeling zuiver uit te voeren (verzekeraar-adviseur) en er zijn dan ook wat ons betreft geen verdere aanvullende maatregelen nodig.”

Geef de markt tijd

Volgens de verzekeraar ontwikkelt de rol van de adviseur zich juist positief waarbij al wordt ingesprongen op alternatieve en minder product gedreven modellen. “Er is de afgelopen jaren een sterke toename van het aantal adviseurs die hun toegevoegde waarde zien in hun adviesrol als risicomanager, waarbij ze een uitgebreid risicoprofiel van de (zakelijke) klant maken en het bijbehorend totaaladvies geven. Dat kan variëren van een verzekering afsluiten tot bewust niet verzekeren of een bepaald kapitaal achter de hand houden.” Volgens De Goudse is het advies minder productgedreven. “Wij zien ook diverse adviseurs hun beloningsmodellen veranderen van provisie naar alternatieve modellen, zoals fee of abonnementen. Onze boodschap: geef de markt de tijd om deze veranderingen zelfstandig door te voeren.”

Reageer op dit artikel