nieuws

‘Avéro is op stoel van de adviseur gaan zitten’

Schade 4993

Brancheorganisatie Adfiz heeft tientallen klachten gekregen over het afscheid dat Avéro Achmea neemt van adviseurs voor de particuliere schadeverzekeringen. Adviseurs zijn ontstemd over verschraling van het aanbod en over het voorstel van Avéro om klanten over te sluiten naar ASR. Volgens Pierre van der Westen van kantoor FDC Breda is Avéro daarmee op de stoel van de adviseur gaan zitten en geeft de verzekeraar adviseurs te weinig tijd om zelf een passend aanbod aan klanten te doen. Avéro vindt die kritiek onterecht.

‘Avéro is op stoel van de adviseur gaan zitten’

Volgens Adfiz heeft Avéro’s bekendmaking te stoppen met particulier schade via adviseurs heel wat teweeggebracht in de branche. De brancheorganisatie kreeg volgens woordvoerder Joerie van Looij tientallen klachten over deze beslissing, van zowel leden als niet-leden. Over andere onderwerpen komen doorgaans veel minder klachten binnen.

‘Onze klanten’

Een van de adviseurs die zich kwaad maakt is Pierre van der Westen van kantoor FDC Breda. “Avéro is op onze stoel gaan zitten. Het zijn onze klanten. Wij moeten zelf kunnen bepalen waar onze klanten het best ondergebracht kunnen worden”, zegt hij.

Avéro bericht begin januari de eerste verzekerden over de beëindiging van het Compleet bij Elkaar Pakket per 1 april 2018. De verzekeraar doet dat steeds drie maanden voor de premievervaldatum en biedt dan als oplossing om over te stappen naar het Voordeelpakket van ASR.

Niet redelijk en niet billijk

De tijd die deze planning adviseurs geeft om hun klanten zelf een aanbod te doen, vindt Van der Westen veel te kort. Hij werd begin deze week geïnformeerd door Avéro. “Ik begrijp dat een verzekeraar om bedrijfseconomische redenen afscheid neemt van een portefeuille die niet rendabel is. Maar als je jarenlang heb samengewerkt, is het dan reëel om intermediairs zes weken de tijd te geven hun klanten een onafhankelijk aanbod te doen? Ik vind dit geen redelijke en billijke termijn.”

Klantenverlies

Van der Westen is bang dat verzekerden die begin januari de brief van Avéro krijgen, zelf gaan zoeken naar alternatieven. “Dan verliezen wij onze klanten.” Hij denkt dat veel kantoren hier mee in hun maag zitten. “Als je veel klanten bij Avéro hebt ondergebracht, kost het je een halfjaar om iedereen een passend aanbod te doen. Een halfjaar aan de slag om te behouden wat je nu hebt. En daar geven ze je zes weken de tijd voor”, zegt hij.

Drie maanden tijd

Avéro zegt geen geluiden te hebben ontvangen van andere adviseurs die de overgangstermijn te kort vinden. De verzekeraar stelt bovendien dat het niet om zes weken gaat, maar om drie maanden. “Wij sturen de klant 3 maanden voor de premievervaldatum van zijn pakket een aankondiging dat zijn pakket stopt per premievervaldatum. De adviseur heeft dan 3 maanden de tijd om de benodigde voorbereidingen te treffen”, aldus woordvoerder Stefan Kloet.

Adviseurs kunnen volgens hem bovendien aangeven als ze geen aanbod van ASR willen ontvangen voor hun klanten. “De eindklant ontvangt dan 3 maanden voor de premievervaldatum een brief waarin wij aankondigen dat zijn pakket stopt. ASR wordt in deze brief niet genoemd.” De angst dat het intermediair klanten kwijtraakt, noemt Avéro daarom ongegrond. “Vanzelfsprekend kan de adviseur de klant altijd een ander aanbod doen.”

Teleurgesteld en boos

Adfiz hekelt vooral de verschraling van het aanbod. “We zijn teleurgesteld en boos over het besluit van Avéro maar weten ook dat we deze keuzes niet kunnen tegenhouden”, aldus Van Looij. “We zijn sinds dit bekend is met Avéro in gesprek. Ons doel is om de overstap zo werkbaar mogelijk te maken voor de adviseur.”

Of ook wordt gesproken over de termijn die adviseurs krijgen om klanten zelf een aanbod te doen, kan de woordvoerder niet zeggen. Avéro laat weten de gesprekken met Adfiz te voeren “zodat we hun leden ook goed informeren”. De verzekeraar meent dat ze adviseur en klant op een goede manier helpt “om zonder rompslomp goed verzekerd te blijven”.

Reageer op dit artikel