nieuws

Advocaat: ‘Zorgplicht bij beroepsaansprakelijkheid moet uitgebreider in Wft’

Schade 3388

Advocaat: ‘Zorgplicht bij beroepsaansprakelijkheid moet uitgebreider in Wft’

In de Wet op het financieel toezicht (Wft) moet zo snel mogelijk worden opgenomen dat schadeverzekeraars ook op zorgvuldige wijze de gerechtvaardigde belangen van benadeelden en die van verzekerde ondernemers in acht moeten nemen. Benadeelden die vinden dat verzekeraars vooral hun eigen belangen in beroepsaansprakelijkheidskwesties behartigen, kunnen zich dan rechtstreeks tot de AFM wenden. Die kan nu in deze zaken vaak weinig doen, betoogt advocaat Albert Jan van Soelen in het Financieele Dagblad (FD).

Van Soelen, advocaat bij Neleos in Amsterdam, schrijft in een opinieartikel in het FD dat beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars vaak eerst naar hun eigen belangen kijken, in plaats van die van de gedupeerde klant van een zakelijk dienstverlener. Hij wijst op een uitspraak van de Hoge Raad over de zorgplicht. Die schrijft verzekeraars voor soms de eigen belangen achter te stellen bij die van een verzekerde of een benadeelde. Die zorgplicht via de rechter afdwingen kost echter vaak veel tijd en veel geld.

Reikwijdte beperkt

De AFM zou hier een rol kunnen spelen, schrijft Van Soelen. Maar het toezicht op deze beroepsaansprakelijkheidskwesties noemt hij een wassen neus. “Om onbegrijpelijke redenen is de reikwijdte van deze (publiekrechtelijk verankerde) zorgplicht beperkt tot het handelen van verzekeraars in relatie tot hun verzekerden, en dan ook nog eens voor zover die verzekerde geen ondernemer is. Iemand die is gedupeerd door een tijdens het uitvoeren van een beroep gemaakte fout kan zich daarop dus nooit beroepen. De AFM past dit artikel rigide toe en biedt geen helpende hand door bijvoorbeeld het geven van een ‘aanwijzing’ aan beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars over de invulling van hun zorgplicht”, aldus de advocaat in het FD.

Hiaat

Van Soelen wil dat dit hiaat in de wet zo snel mogelijk wordt hersteld. Dat kan door aanpassing van de Wft. Daarin moet volgens hem worden opgenomen dat verzekeraars ook de gerechtvaardigde belangen van benadeelden en die van verzekerde ondernemers in ogenschouw moeten nemen. “Een benadeelde die meent dat de verzekeraar van een accountant, advocaat of notaris voornamelijk haar eigen belangen in acht neemt, kan zich dan rechtstreeks tot de AFM wenden.”

Reageer op dit artikel