nieuws

VGZ hoeft Tibetaanse zorg Ciran niet te vergoeden

Schade 2247

VGZ hoeft Tibetaanse zorg Ciran niet te vergoeden

Zorgverzekeraar VGZ hoeft de betalingen aan Ciran, aanbieder van revalidatiezorg, niet te hervatten. Zorgwebsite Skipr bericht dat de rechtbank in Gelderland dit heeft besloten naar aanleiding van een kort geding dat Ciran had aangespannen. De zorgaanbieder raakte dit voorjaar in opspraak vanwege haar declaratiegedrag en haar ‘Tibetaanse” visie op revalidatiezorg. 

Het draaide in het conflict tussen VGZ en Ciran om een vergoeding van € 6,5 mln voor zorg die VGZ in 2017 zou uitbetalen. De zorgverzekeraar staat echter op het standpunt dat de verleende zorg in veel gevallen onrechtmatig was en weigerde uit te keren. De rechter geeft VGZ hierin gelijk, maar spreekt zich niet uit over de vergoeding van jaarlijks ca. € 7 mln die de verzekeraar in de periode 2014-2016 aan de zorgaanbieder betaalde. In een bodemprocedure zal moeten worden vastgesteld of en hoeveel Ciran hiervan moet terugbetalen. Ook collega-verzekeraars DSW en Zilveren Kruis verlangen tonnen aan vergoeding terug van Ciran.

Zinnige zorg

Op LinkedIn toont Paul Wilms, Directeur Beheer divisie Zorg bij Coöperatie VGZ, zich verheugd over de uitspraak. “De premies van onze ruim 4 miljoen verzekerden besteden we graag aan zinnige zorg die voldoet aan de wet-en regelgeving. Uit onze materiële controle is overduidelijk gebleken dat Ciran daar niet aan voldoet en ook de rechter heeft beslist dat Ciran geen medisch specialistische revalidatiezorg heeft geleverd in de afgelopen jaren.”

Seminar levenskunst

Dit voorjaar besteedde televisieprogramma Zembla ook al aandacht aan Ciran. De aanbieder voor revalidatiezorg  behandelt patiënten die zijn doorverwezen door bedrijfsarts, huisarts of specialist. Vaak gaat het om  mensen met chronische pijn- en vermoeidheidsklachten. Zembla verweest toentertijd naar de missie van Ciran dat revalidatiezorg wil benaderen vanuit een ‘innovatieve, meerdimensionale visie’. ‘Van geloof naar bewijs’ stond er toentertijd op hun website. Zembla verwees toentertijd ook naar het verblijf van een weekend van Ciran-patiënten  in een Tibetaans instituut voor een ‘seminar levenskunst’. Daar krijgen ze les van een monnik in de boeddhistische levenswijze.”

Brede holistische zorg

In het juni-nummer van religiemagazine Volzin rekent Ciran revalidatiearts Jean-Paul van den Berg op zijn manier nog even af met de kritiek.  Van den Berg: “Het gaat helemaal niet om boeddhisme, het gaat om wat goed leven voor je is en hoe je dat kunt bereiken. Ik zeg tegen sceptische collega’s: kom eens mee voor je oordeelt. Ik denk dat het voor onze patiënten een enorme meerwaarde heeft stil te staan bij zingevingsvragen. (…) We doen niet in alternatieve zorg, wat we bieden is brede, holistische zorg waarvan ik denk: dat is eigenlijk de zorg die elk mens in elke zorginstelling moet krijgen.”

 

 

Reageer op dit artikel