nieuws

Verhaal: de andere kant van het Waarborgfonds

Schade 2628

Verhaal: de andere kant van het Waarborgfonds

Het Waarborgfonds Motorverkeer is bekend als vangnet voor personen die schade lijden door een onverzekerd – of onbekend gebleven motorrijtuig. Maar met de uitkering is de kous nog niet af: de afdeling Verhaal van de Vereende komt dan in actie om het uitgekeerde bedrag alsnog te vorderen van de schadeveroorzaker én de nalatige verzekeringsplichtige.

Ongeveer 1.500 van de circa 46.000 claims die door het Waarborgfonds worden afgehandeld, komen bij de afdeling Verhaal terecht. “Vorig jaar werd er voor 1,6 miljoen euro aan schade teruggehaald bij schadeveroorzakers”, zegt Robin van der Kamp, afdelingsmanager Verhaal en Speciale Zaken.”

Standaardprocedure

De afdeling vordert ook wat er door de andere labels binnen de Vereende is uitgekeerd terug bij de aansprakelijke partijen, mits daar een rechtsgrond voor aanwezig is. “Dat doen we vooral voor het Waarborgfonds, maar bijvoorbeeld ook voor het Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars, de intermediaire producten van de Vereende en bij fraudezaken”, zegt Marcel Wennekes, jurist en senior behandelaar bij de afdeling Verhaal.

Van der Kamp: “De standaardprocedure is dat ons schadecentrum de benadeelde schadeloos stelt en tegelijkertijd de aansprakelijke partij aanschrijft. De reactie kan dan zijn dat iemand aansprakelijkheid niet erkent. De zaak wordt dan overgedragen aan de afdeling Verhaal. De afdeling Verhaal onderzoekt of de aansprakelijkheid te bewijzen valt en als dit het geval is dan volgt vaak de schriftelijke aansprakelijkstelling met het concrete schadebedrag. Mensen gaan dan meestal bellen.”

Minnelijk overleg

In deze fase wordt er minnelijk overleg gepleegd, zoals dat heet. “Daarbij maken we onderscheid tussen aansprakelijke partijen die niet willen betalen en partijen die niet kunnen betalen”, aldus Wennekes. “Niet willen betalen betekent een dagvaarding en een proces, de zogeheten gerechtelijke fase – mits dat voor ons financieel rendabel is. Niet kunnen betalen betekent gespreid betalen. Afhankelijk van de financiële situatie van de persoon spreken we een betalingsregeling af.”

Kleine schades moeten binnen een jaar terugbetaald zijn, maar grote letselschades kunnen zo maar meer dan 25 jaar lopen. “Letselschades zijn voor ons de heftigste schades, omdat de invloed op het verdere leven van het slachtoffer vaak groot is. Dat we ook dit soort schades verhalen, voelt voor veel slachtoffers als een vorm van genoegdoening”, aldus Wennekes.

Bewijzen

Een veelgehoord bezwaar is dat de aansprakelijke niet kan betalen. “Wij zoeken dan naar bewijzen die dat onderbouwen of tegenspreken, bijvoorbeeld bij het Kadaster of de Kamer van Koophandel: in wat voor buurt woont iemand, heeft hij een bedrijf?”, legt Wenneks uit. “Aan de hand daarvan stellen we een profiel op. Maar als er problemen zijn, proberen we altijd naar de mogelijkheden te kijken. Praten kan altijd. Wij vinden het belangrijk om vanuit onze maatschappelijke rol hierbij met de partijen mee te denken om te komen tot een stukje maatwerk, waarbij zowel onze als de belangen van de aansprakelijke partij tot zijn recht komen.”

De meeste schade wordt dan ook via het minnelijke traject verhaald. Wennekes: “Wil iemand niet betalen, dan maken we een inschatting of het zin heeft om een procedure te starten. Voor enkele honderden euro’s loont het vaak niet de moeite. Toch leidt bijna een op de drie verhaalzaken tot een rechtszaak. We maken zelf de dagvaardingen, de producties, de comparities en de getuigenverhoren. Als er dan een positief vonnis ligt, dan gaat de deurwaarder aan de slag.”

Geleende auto

Eén categorie springt er uit bij de verhaalzaken. “In 40 procent van de gevallen gaat het om een geleende, maar onverzekerde auto waarmee schade wordt veroorzaakt”, zegt Van der Kamp. “In principe is dan zowel de kentekenhouder als de schadeveroorzaker hoofdelijk aansprakelijk voor de schade. Dat betekent dat wij beide partijen individueel voor het volledige bedrag gaan aanspreken. Het gaat ons er alleen om dat het volledige schadebedrag op tafel komt.”

Het is dus voor de afdeling Verhaal niet van belang welke partij de vordering voldoet of dat zij besluiten samen tot een verdeling van de schade te komen, als uiteindelijk de vordering in z’n totaliteit maar wordt voldaan. “Hebben we geprocedeerd en een positief vonnis gehaald, dan moet de deurwaarder uitzoeken bij wie hij het geld het beste kan terugvorderen.”

B-, C- en E-zaken

De afdeling werkt met verschillende categorieën verhaalzaken. Wennekes: “Bij een zogeheten B-zaak is de aansprakelijke bekend en onverzekerd. Bij een C-zaak betreft het een gestolen voertuig. De autodief noemen wij ook wel een bezitter te kwader trouw. Omdat hij ten tijde van gebruik van het gestolen voertuig toch ook bezitter is, geldt voor hem ook een verzekeringsplicht. De ‘dief’ wordt daarom ook ‘gewoon’ aansprakelijk gesteld”.

Categorie E bestaat uit gemoedsbezwaarden. Die zijn voor ongeveer 200 euro per jaar, vanuit hun geloofsovertuiging, vrijgesteld van de verzekeringsplicht. Maar als er schade wordt veroorzaakt, wordt er verwacht dat ze die zelf betalen. Die schades worden door het Waarborgfonds in behandeling genomen en gaan we vervolgens verhalen. Gemoedsbezwaarden leveren bij verhaal meestal weinig problemen op. Als aansprakelijkheid vast staat, gaan zij over het algemeen snel tot betaling over.

Tientje per maand

Veel verhaalszaken spelen daarentegen vooral bij een andere doelgroep. “Dit zijn de ‘sociaal zwakkeren’ die vaak de gevolgen van het onverzekerd zijn niet overzien”, aldus Wennekes. “Er zijn bijvoorbeeld mensen die denken geld uit te sparen door geen autoverzekering af te sluiten of die dit gewoonweg niet kunnen betalen, maar wel gebruik maken van een auto. Als ze dan schade hebben veroorzaakt waarbij het Waarborgfonds heeft uitgekeerd, klopt de afdeling Verhaal bij ze aan om het uitgekeerde schadebedrag terug te vorderen.”

De gemiddelde looptijd van een gespreide terugbetaling is drie jaar. Wennekes: “We treffen soms betalingsregelingen waarbij iemand een tientje per maand betaalt. We zien ook steeds vaker dat iemand in de schuldsanering zit. Is de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) van toepassing, dan kan iemand na drie jaar weer met een schone lei beginnen en worden de schulden kwijtgescholden. Iemand hoeft dan de rest van zijn schuld niet meer te betalen.”

Maatschappelijk signaal

De afdeling Verhaal geeft namens het Waarborgfonds in ieder geval in zoveel mogelijk situaties een heel belangrijk maatschappelijk signaal  af, namelijk; onverzekerd rondrijden blijft niet ongestraft.

Dit is een partnerbijdrage van de Vereende. Bekijk hier een volledig overzicht van partnerberichten van de Vereende.

Reageer op dit artikel