nieuws

Univé zit in maag met messteken van 13-jarige

Schade 5735

Univé moet de schade vergoeden van een 13-jarige jongen die ernstig gewond raakte na messteken van een leeftijdsgenoot. De dader had via zijn ouders een aansprakelijkheidsverzekering (AVP) bij Univé. Die honoreerde de claim in eerste instantie niet omdat wapengebruik een uitsluitingsgrond is. De rechtbank Noord-Nederland vond de polisvoorwaarden echter voor meerdere uitleg vatbaar en maant de verzekeraar alsnog tot schadevergoeding.

Univé zit in maag met messteken van 13-jarige

Univé zat en zit met de kwestie in haar maag, blijkt uit een statement op de eigen website. “De claim plaatste ons voor een dilemma. Enerzijds was er sprake van een jongere die ernstig gewond is geraakt door een verzekerde van Univé. Anderzijds werd er gebruikgemaakt van een wapen. En we hebben niet voor niets in onze polisvoorwaarden staan dat we de schade door bezit of gebruik van een wapen niet verzekeren. Univé wil geen verzekeraar zijn die het gebruik van wapens verzekert.”

Duidelijker in voorwaarden

De rechter oordeelde echter dat die polisvoorwaarden voor meerdere uitleg vatbaar zijn. In dat geval geldt de voor het slachtoffer meest gunstige uitleg. Volgens de rechter had de uitsluitingsclausule rondom wapengebruik duidelijker in de voorwaarden moeten uitleggen. “En dat geldt nog sterker als het gaat om het uitsluiten van dekking van risicoaansprakelijkheid voor gedragingen van kinderen die jonger zijn dan 14 jaar.” Nu is volgens de rechter onduidelijk of messteken van een 13-jarige zijn uitgesloten van dekking.

Uitsluitingen

In de polisvoorwaarden van Univé staat de wapenclausule in een rijtje met enkele andere uitsluitingen. Daaronder vallen ook schade door seksueel (getint) gedrag en schade door opzet. Bij de opzetclausule wordt verwezen naar het algemeen reglement. Daarin is bepaald dat de opzetclausule “uitsluitend (geldt) ten aanzien van de verzekeringnemer, een verzekerde of een tot uitkering gerechtigde aan wiens wederrechtelijk handelen of nalaten de schade is toe te schrijven”. De eisende partij noemt die verwijzing overbodig, omdat ook zonder die toevoeging geldt dat opzet van een dertienjarige niet aan de ouders kan worden tegengeworpen, net zomin als wapenbezit of -gebruik van iemand jonger dan 14.

Opzetclausule

De verzekeraar noemt de verwijzing bij de opzetclausule niet relevant voor de wapenclausule, omdat het daarbij niet gaat om gedrag, maar enkel om het voorwerp waarmee schade is aangebracht. Overigens betwist Univé de overbodigheid van de verwijzing niet. Daaruit concludeert de rechter dat de wapenclausule niet afwijkt van de opzetclausule. Bovendien voegt de rechter eraan toe dat de tekst van de clausule voor seksueel (getint) gedrag evenmin verwijst naar het Algemeen Reglement, terwijl het hier wel degelijk gaat om gedrag. “Gelet hierop lag het op de weg van Univé nader toe te lichten waarom niet ook in de wapenclausule zou mogen worden gelezen dat deze uitsluitend geldt ten aanzien van de verzekeringnemer, een verzekerde of een tot uitkering gerechtigde aan wie het bezit of gebruik van het wapen is toe te schrijven.”

Verrast

Univé moet de schade aan het slachtoffer dus vergoede. Hoeveel die bedraagt, is nog niet bekend. Univé zegt in haar statement verrast te zijn door deze uitspraak van de rechter. Er is nog hoger beroep mogelijk. De verzekeraar stelt het vonnis nu te bestuderen. “Intussen overleggen we met de belangenbehartiger in hoeverre het slachtoffer op dit moment behoefte heeft aan hulp zoals begeleiding die we dan vanuit Univé gaan organiseren”, aldus Univé.

Reageer op dit artikel