nieuws

Stad Holland doet als zuster DSW, verlaagt zorgpremie

Schade 1791

Stad Holland doet als zuster DSW, verlaagt zorgpremie

Een maand nadat DSW aankondigde de zorgpremie voor volgend jaar te verlagen, doet het intermediaire zusterbedrijf Stad Holland dezelfde mededeling. En net als bij DSW wordt het eigen risico met een tientje verlaagd. 

 

Stad Holland verlaagt in 2018 de premie met € 18 per jaar. Hiermee komt de premie voor de restitutiepolis voor zowel individueel als collectief verzekerden op €1.326 per jaar (€ 110,50 per maand).

Premieverlaging DSW

Met de premieverlaging overtreft de intermediaire verzekeraar zusterbedrijf DSW. Dat maakte eind vorige maand traditioneel al eerst zorgverzekeraar de nieuwe premie bekend en kondigde een verlaging van de jaarpremie met € 6 aan, waar iedereen rekening had gehouden met branchebrede premiestijgingen.

Kostenraming  te hoog

Ten opzichte van wat er in de Miljoenennota 2017 is begroot, blijkt de stijging van de landelijke zorgkosten in 2017 mee te vallen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een lager dan verwachte loon- en prijsontwikkeling. Doordat de Miljoenennota 2018 gebaseerd is op deze te hoge zorgkosten van 2017, verwacht Stad Holland dat ook in 2018 de zorgkosten lager zullen uitvallen dan begroot. Daarnaast zet de intermediaire zorgverzekeraar meer reserves in dan in de Miljoenennota wordt verondersteld.

Ook verplicht eigen risico  omlaag

Stad Holland verlaagt net als DSW volgend jaar het verplicht eigen risico met een symbolisch bedrag van 10 euro. Een bewuste keuze volgens de zorgverzekeraar: “De bedoeling van het eigen risico is dat het een remmende werking heeft op onnodige zorg. De huidige hoogte van het eigen risico is ruim voorbij het niveau waarbij hiervan nog echt sprake is. Daarmee komt de rechtvaardiging van het hoge eigen risico te vervallen. Door het eigen risico te verlagen wil Stad Holland duidelijk maken voorstander te zijn van een eerlijkere verdeling van zorgkosten tussen chronisch zieke en gezonde mensen.”

Reageer op dit artikel