nieuws

Rechter: Ditzo mag vrouw niet duperen om verzekeringsverleden echtgenoot

Schade 3885

Rechter: Ditzo mag vrouw niet duperen om verzekeringsverleden echtgenoot

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in hoger beroep bepaald dat Ditzo (onderdeel van ASR) alsnog de diefstal van een verzekerde auto moet vergoeden. Een lagere rechter had juist geoordeeld dat de verzekeraar zich mocht beroepen op verzwijging. De vrouw had bij aanvraag van de polis niet gemeld dat haar man eerder bij een andere maatschappij was geweigerd als verzekeringnemer. Het gerechtshof veegt dit argument van tafel.

De vrouw heeft in 2011 een verzekering aangevraagd voor de auto die op naam staat van haar man. Op het online afsluitformulier van Ditzo vult zij in dat zij de laatste acht jaar niet is geweigerd of opgezegd door een verzekeraar. Eind mei 2013 doet ze aangifte van diefstal van de auto. Ditzo komt er na die melding achter dat de echtgenoot van de vrouw in 2010 door Europeesche Verzekeringen (eveneens van ASR) is geroyeerd wegens een onjuiste opgave van diefstalschade van een motor.

Ditzo weigert daarom de schade te vergoeden. De verzekeraar krijgt in eerste instantie steun van de rechtbank Midden-Nederland. Die honoreert het beroep van Ditzo/ASR op schending van de mededelingsplicht door de vrouw. De verzekeraar mocht de schade om die redenen weigeren.

Verzwijging

De vrouw gaat echter in beroep. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden komt tot de conclusie dat juist geen beroep kan worden gedaan op verzwijging. Toen de vrouw invulde dat zij niet eerder was geweigerd of opgezegd door een verzekeraar, had zij volgens Ditzo moeten begrijpen dat haar ook werd gevraagd of een andere verzekerde de laatste acht jaar is geweigerd. Dat was het geval met de opzegging van Europeesche. Bovendien blijkt volgens Ditzo uit een brief dat een andere verzekeraar de man in 2010 geen dekking wilde verlenen.

Naar waarheid ingevuld

“Voor een geslaagd beroep op verzwijging is onder meer vereist dat de verzekeringnemer weet of behoort te begrijpen op welke voorwaarden de verzekeraar bereid is de verzekering af te sluiten (het zogenaamde kenbaarheidsvereiste)”, schrijft het Gerechtshof in zijn vonnis. Bij de beoordeling of daaraan is voldaan, is van belang dat de verzekeringnemer een gerichte vraag volledig en naar waarheid heeft ingevuld “naar de zin die hij daaraan onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs mag toekennen”.

Dat heeft de vrouw volgens het hof gedaan. Er is haar een duidelijke vraag gesteld en die heeft zij eerlijk met ‘nee’ beantwoord. Ze mocht de tekst uit de vragenlijst opvatten als dat enkel aan haar werd gevraagd of ze geweigerd was. Daarbij acht de rechter het van belang dat bij andere vragen in het formulier nadrukkelijk wordt gesproken van “jij en/of een andere verzekerde”. “Het afwisselend gebruik van deze bewoordingen schept onduidelijkheid die niet wordt weggenomen door de definitie van verzekerde […] welke onduidelijkheid voor risico van ASR  moet komen.”

Onduidelijke polisvoorwaarden

Ditzo/ASR zegt bovendien geen dekking te verlenen omdat het kenteken van de gestolen auto op naam van de echtgenoot staat. Volgens de rechter zijn de polisvoorwaarden onduidelijk over of acceptatie is vereist als het kenteken op naam staat van de partner met wie de verzekerde ‘duurzaam samenwoont’. Daarom kan Ditzo zich hierop niet beroepen.

De verzekeraar moet de vrouw alsnog € 31.250 schadevergoeding betalen. Dat was de waarde van de auto bij een taxatie een paar maanden voor de diefstal. De taxatie werd uitgevoerd met het oog op een mogelijke inruil.

Reageer op dit artikel