nieuws

Letselschade: hoger beroep deelgeschil en rechtsmiddelenverbod

Schade 712

Letselschade: hoger beroep deelgeschil en rechtsmiddelenverbod

In de letselschadepraktijk wordt al ruim zeven jaar gebruik gemaakt van de mogelijkheid een deelgeschilprocedure in te stellen. De vraag welke onderdelen zich daarvoor lenen, is inmiddels vrij uitgekristalliseerd. Maar voor welk soort deelgeschilbeschikkingen hoger beroep open staat, is niet altijd duidelijk. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft zich nu hierover uitgelaten.

In letselschadezaken kunnen partijen in een deelgeschilprocedure de rechter te vragen zich uit te spreken over een onderdeel dat partijen nog verdeeld houdt en nog in de weg staat voor een schikking. Denk daarbij aan de causaliteitsvraag, aan een beroep op eigen schuld of aan een discussie over een schadepost. De vraag welke onderdelen zich lenen voor behandeling als deelgeschil is met alle rechtspraak daarover inmiddels vrij uitgekristalliseerd. Andere vragen nog niet, zoals bijvoorbeeld de vraag hoe en tegen welk soort deelgeschilbeschikkingen hoger beroep open staat. In zijn arrest van 27 juni 2017 (gepubliceerd op 28 september 2017) heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zich hierover uitgelaten.

Laagdrempelige route

Binnen de deelgeschilprocedure zelf bestaat geen mogelijkheid van hoger beroep. Daarmee zou de bedoeling van het soort procedure worden ondergraven, namelijk een laagdrempelige en (relatief) snelle route naar een beslissing van de rechter. Om aan de hand van die beslissing het buitengerechtelijke schaderegelingstraject te kunnen hervatten, met als doel het schikken van de zaak. Hoger beroep binnen de deelgeschilprocedure zou die route alleen maar vertragen. Dat was althans de gedachte van de wetgever.

Indirect hoger beroep

Toch is een indirect hoger beroep wel mogelijk. In een gewone bodemprocedure geldt een uitspraak uit de deelgeschilprocedure als een tussenvonnis. Door een gewone bodemprocedure in te stellen om daarin aan de bodemrechter verlof te vragen voor het instellen van tussentijds hoger beroep tegen de uitspraak uit de deelgeschilprocedure (dat dus als een tussenvonnis wordt beschouwd) kunnen partijen dus alsnog in hoger beroep. Hetgeen waarschijnlijk nog veel langer duurt dan een direct hoger beroep binnen de deelgeschilprocedure, als die mogelijkheid zou bestaan.

Uitdrukkelijk en zonder voorbehoud

Maar dit kan niet tegen elk soort uitspraak uit de deelgeschilprocedure, omdat het niet allemaal ‘uitdrukkelijke en zonder voorbehoud gegeven beslissingen zijn betreffende de materiële rechtsverhouding tussen partijen’. Immers, alleen dergelijke beslissingen hebben in een gewone bodemprocedure te gelden als een tussenvonnis waaraan de rechter in beginsel is gebonden (zie artikel 1019cc lid 1 Rv) en waartegen in die bodemprocedure tussentijds hoger beroep openstaat.

Niet ontvankelijk

Indien de rechter in een deelgeschilprocedure niet een dergelijke beslissing neemt, dan staat hoger beroep daartegen dus ook niet open via een tussentijds hoger beroep in een gewone bodemprocedure. Stelt een partij daartegen alsnog tussentijds hoger beroep in via de gewone bodemprocedure, dan is die partij niet-ontvankelijk, aldus het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in bovengenoemde uitspraak van 27 juni 2017.

Auteur: Peter van Huizen

Dit is een partnerbijdrage van Dirkzwager. Bekijk hier een volledig overzicht van partnerberichten van Dirkzwager.

Reageer op dit artikel