nieuws

Van Ommen: ‘Verbond wees eerder op onverzekerbaarheid overstromingen’

Schade 1225

Van Ommen: ‘Verbond wees eerder op onverzekerbaarheid overstromingen’

Hans van Ommen, voormalig directeur van intermediairbedrijf Eurolloyd, noemt het pleidooi van het Verbond van Verzekeraars voor een collectieve overstromingspolis “hoogst merkwaardig”. Hij kan dat niet rijmen met eerdere uitlatingen waarin de verzekeraars juist wezen op de onverzekerbaarheid van een dergelijk risico.

Van Ommen schetst op de website Findinet, waarvan hij eigenaar is, hoe hij in de jaren negentig poogde het risico op overstromingen verzekerbaar te maken. Hij wilde een polis ontwikkelen die niet alleen aantrekkelijk zou zijn voor mensen die net achter de dijken woonden. Alle zakelijke en particuliere verzekerden zouden die moeten kunnen afsluiten. Ook zou de verzekering voor andere grote catastrofes dekking moeten bieden: van aardbevingen tot meteorietinslagen. Volgens Van Ommen was toenmalig directeur Eric Fischer van het Verbond destijds enthousiast. “Maar de leden van het Verbond hebben er nooit iets van begrepen, dus deden zij niet mee.”

Niet te rijmen

Dat het Verbond nu aan lijkt te sturen op een verplichte collectieve polis, noemt Van Ommen “op zijn minst gezegd een merkwaardig initiatief en niet te rijmen met eerdere uitlatingen”. “In 1994 beweerde het Verbond namelijk dat het risico van overstromingen in Nederland te groot was en dus onverzekerbaar.” Overigens lobbyde het Verbond vier jaar geleden ook voor een collectieve polis. Die kwam toen niet van de grond.

Neerlandse

Overigens biedt Neerlandse wel een product waarmee mensen zich kunnen beschermen tegen overstromingsschade; verzekeringsmakelaar Aon heeft een verzekeringsprogramma voor ondernemers. Initiatiefnemer Roger van der Kooy Versteeg won met Neerlandse afgelopen jaar de NVGA am: Innovatieprijs. In een interview in am:special De Innovator vertelde Van der Kooy Versteeg hoe hij een jaar of tien geleden de catastroferisicoverzekering van Eurolloyd-directeur Van Ommen groots in de markt wilde zetten. Dat ging niet door nadat Eurolloyd werd verkocht en het product van de markt werd gehaald.

De plannen voor de nieuwe overstromingsverzekering van Neerlandse noemde Van Ommen in 2015 onoprecht. “U heeft de door mij zo zorgvuldig samengestelde verzekeringsvoorwaarden zonder mijn instemming (vrijwel) compleet gekopieerd. Zonder dat u enig contact met ons heeft gezocht voor het verkrijgen van een licentie”, schreef van Ommen destijds aan Neerlandse.

Reageer op dit artikel