nieuws

Aon: grote verschillen in stijging UWV-premies werkgevers

Schade 1378

Aon: grote verschillen in stijging UWV-premies werkgevers

De UWV-premies voor kortdurende ziekte (eerste twee jaar) en langdurige arbeidsongeschiktheid (WGA) blijven volgend jaar gemiddeld genomen gelijk, meldt Aon. Onderling zijn er wel grote verschillen tussen de sectorale en individuele premies: de stijging kan oplopen tot meer dan 33%.

Het UWV heeft afgelopen week de Ziektewet- en WGA-premies voor 2018 bekendgemaakt. Er zijn flinke uitschieters in het mkb, heeft Aon becijferd. De premie voor meer dan 250 werkgevers in het personenvervoer gaat met meer dan een derde omhoog. In de sector ‘algemene industrie’ (ruim 1.400 bedrijven) stijgt de premie met een kleine 30%. “Die klap komt extra hard aan na de eerdere premiestijging van 20% voor deze sector in 2017.” De hout- en emballage-industrie (600 werkgevers) wordt als een minder groot risico gezien, want daar gaat de premie voor het tweede achtereenvolgende jaar sterk omlaag. De daling is nu 30%. Volgens Aon geven de grote verschillen aan dat werkgevers vooral naar hun eigen positie moeten kijken en niet naar de gemiddelde premie.

Convenant tegen premiefluctuatie

Daniel Rijnbeek, managing consultant Corporate Wellness bij Aon, pleit voor het sluiten van een convenant met het UWV. Aanleiding is het voornemen om de loondoorbetaling bij ziekte te verkorten naar één jaar. Daarmee moeten de lasten voor werkgevers draaglijker gemaakt worden. Om fluctuaties in de private verzekeringspremies te beperken, heeft minister Asscher (Sociale zaken en werkgelegenheid) een convenant gesloten met het Verbond van Verzekeraars. “Waarom dan geen convenant met het UWV? Juist dáár zien we ieder jaar weer grote premiefluctuaties voor het mkb”. aldus Rijnbeek.

Premieverdubbeling

De grote werkgevers gaan volgend jaar gemiddeld 6% meer premie betalen aan het UWV. In de private markt signaleert Aon een stabilisatie van premies, onder meer doordat veel werkgevers een driejarig contract hebben met premiegarantie binnen bepaalde bandbreedtes. “Toch zijn de verschillen tussen individuele werkgevers groot. Wij kennen het voorbeeld van een werkgever die nu nog verzekerd is bij het UWV en die in 2018 een premieverdubbeling kan verwachten.”
Volgens Aon lukt het verzekeraars steeds beter om met het UWV te concurreren, maar: “Ook blijkt dat steeds meer werkgevers traditionele verzekeraars links laten liggen, omdat zij het risico écht zelf willen dragen.” Dit jaar zijn ruim 15.000 werkgevers privaat verzekerd voor de loondoorbetalingsplicht en bijna 26.000 werkgevers voor de WGA. Volgens Rijnbeek kunnen private verzekeraars met name aan mkb’ers nog geen passende oplossing bieden.

Werkgevers die willen overstappen van het UWV naar het private stelsel, moeten dat voor 1 oktober melden aan de belastingdienst.

Reageer op dit artikel