nieuws

Verzekeraars: ‘Geen collectieve rechtsbijstandspolis voor slachtoffers gaswinning’

Schade 695

Verzekeraars: ‘Geen collectieve rechtsbijstandspolis voor slachtoffers gaswinning’

Er komt geen collectieve rechtsbijstandsverzekering voor gedupeerden van de Groningse gaswinning. Verzekeraars zien geen mogelijkheden voor zo’n polis, vooral omdat er mededingingsrechtelijke bezwaren zijn. Dat schrijft directeur Leo de Boer van het Verbond van Verzekeraars in een brief aan de Nationaal Coördinator Groningen.

De Boer reageert hiermee op het verzoek van Hans Alders, de Nationaal Coördinator Groningen, om het gaswinningsprobleem collectief te benaderen. “Wij hebben intern en met onze leden gesproken over eventuele collectieve mogelijkheden als branche in deze. Wij menen dat de mogelijkheden van een collectieve benadering voor verzekeraars zitten in het meedenken over oplossingen buiten het verzekeringsterrein. Een collectieve benadering vanuit de branche met de verzekering als uitgangspunt achten wij niet mogelijk”, schrijft De Boer. Hij betreurt het dat in de media berichten zijn verschenen dat het Verbond aan zo’n collectieve polis zou werken.

Geen onzeker voorval

De Boer wijst er in zijn brief op dat rechtzoekenden die al schade hebben of een geschil met de NAM, geen verzekering kunnen afsluiten. “Er is immers geen sprake van het wettelijke vereiste voor een verzekering: een onzeker voorval. Hetzelfde geldt voor de groep rechtzoekenden die nog geen schade heeft maar welke schade wel te voorzien is. Ook voor deze groep is op grond van de wet het niet mogelijk een verzekering af te sluiten.”

De groep die nog geen schade heeft en waarvoor ook geen schade is te voorzien, heeft wel mogelijkheden om zich voor rechtsbijstand voor aardbevingsschade te verzekeren. Uit onderzoek van de Nationaal Coördinator Groningen blijkt dat er aanbod is voor Groningers. De Boer: “Of zij hiervan gebruik willen maken is aan de mensen zelf.”

Meedenken

Het Verbond schrijft aan Hans Alders dat de branche wel wil meedenken over oplossingen buiten het verzekeringsterrein. De verzekeraars nodigen de Nationaal Coördinator Groningen uit hierover in gesprek te gaan. Concrete voorstellen doet Leo de Boer nog niet. Hij tekent bovendien aan dat een oplossing nooit alleen van de verzekeraars kan komen. “Andere betrokken partijen dienen ook een rol te spelen en alleen met een breed gedragen, gezamenlijke benadering kan er een werkelijke aanpak van de problemen van de grond komen.”

Reageer op dit artikel