nieuws

Varkensfokker delft onderspit in hagelzaak tegen Interpolis

Schade 2009

Varkensfokker delft onderspit in hagelzaak tegen Interpolis

Een varkensfokker uit Someren hoeft niet te rekenen op compensatie voor de hagelschade die zijn bedrijf opliep bij de grote storm in juni vorig jaar. De rechtbank in Zutphen wees zijn vorderingen tegen verzekeraar Interpolis gisteren af.

Dat het noodweer was op de bewuste donderdag 23 juni 2016, daarover bleken Interpolis en de varkenshouder uit Someren het wel met elkaar eens te zijn. Maar was het nou hagel of een zogenaamde supercel die de schade veroorzaakte was de vraag. Interpolis weigerde de schade van € 180.000 van de boer te vergoeden, omdat die geen hageldekking had.

Tijdens de zitting in juni wilde de rechter vooral weten of er sprake was van hagel zoals die in de polisvoorwaarden is gedefinieerd. En of die neerslag de oorzaak is geweest van de schade. Interpolis meende dat de gaten in de daken en enkele butsen en deuken het gevolg is van hagel. Volgens advocaat Guido Goorts van Goorts + Coppens Advocaten uit Deurne veroorzaakte niet enkel de hagel de schade, maar was de supercel de boosdoener. “Zonder die supercel had de schade zich niet in deze vorm en mate voorgedaan”, zo zei hij in juni.

Gewijzigde polisvoorwaarden?

Bovendien discussieerden beide partijen of de aanpassing van de polisvoorwaarden door Interpolis een verduidelijking inhield of een wijziging. Interpolis voegde in 2015 toe: “Onder schade door storm verstaan wij niet de schade die tijdens de storm door inslag van hagel is ontstaan”. Dat betrof een verduidelijking, beargumenteerde de verzekeraar. De advocaat van de varkenshouder vond echter dat de rechter het moet interpreteren als een wijziging, waarop de verzekerde niet is gewezen.

Grote ijskorrels is hetzelfde als hagel

De rechtbank in Zutphen besloot gisteren echter dat de verzekeraar van de boer niet over de brug hoeft te komen, omdat het gaat om schade door hagelbuien en die was volgens de rechter niet gedekt onder de afgesloten stormverzekering. De rechtbank oordeelde dat in het licht van de polisvoorwaarden als geheel het begrip hagel in de voorwaarden inhoudt: ” iedere vorm van neerslag die als ijskorrels valt ongeacht de grootte daarvan.”

De rechtbank heeft hierbij teksten van de definitie van hagel in de polisvoorwaarden van Interpolis, de tekst op de website van het KNMI, de rapporten van MeteoGroup en het bericht van het KNMI over het weer op 23 juni 2016 onder de loep genomen. Dat de hagelkorrels op 23 juni 2016 groter dan gemiddeld zijn geweest als het gevolg van de supercel heeft volgens de rechtbank niet tot gevolg dat in dit geval geen sprake meer zou zijn van hagel als bedoeld in de polisvoorwaarden.

Extreme hoos- en hagelbuien

Het is niet de eerste keer dat een boer het onderspit delft rond claims in verband met het noodweer van 23 juni vorig jaar. Vorig jaar speelde bijvoorbeeld al een vergelijkbare zaak van een melkveehouder uit dezelfde Brabantse gemeente. Daar ging de rechter ook niet mee in redeneringen dat het hier niet om normale hagel zou zijn gegaan. Extreme hoos- en hagelbuien in grote delen van Nederland zorgden destijds voor honderden miljoenen euro’s schade aan woningen, auto’s en agrarische bedrijven.

Pluimveehouder in gevecht met ASR

Een pluimveehouder, tevens uit Someren en die tijdens de storm in juni 2016 schade opliep aan de kippenstallen, voert momenteel nog strijd tegen verzekeraar ASR. Deze boer wordt ook bijgestaan door advocaat Guido Goorts. Goorts meent dat ASR met twee maten meet in deze zaak. Goorts kan niet anders niet verklaren waarom bij buren wel schade werd vergoed onder stormdekking, maar bij zijn cliënt niet. De verzekeraar spreekt die beschuldigingen tegen.

De pluimveeboer kan er ook niet bij, zo bleek toen hij in juni tijdens de zitting zelf het woord kreeg. “Die storm moet erkend worden. Hoe kan het dat ik aan de ene kant van het huis 800 dakpannen kapot heb en aan de andere kant twee? Hoe kan ik inslagen hebben onder de dakgoot, aan twee kanten van mijn stal, als er geen storm is geweest?” Dat zijn buren dezelfde schade en dezelfde verzekeringsmaatschappij hebben en een ander resultaat krijgen, daar begrijpt hij evenmin iets van. “Waarom krijgen zij een vergoeding en ik met mijn eigen bedrijf niks?” Eind augustus volgt de uitspraak van deze zaak.

Reageer op dit artikel