nieuws

Rechter in zaak tegen ASR: ‘Horizontale hagel wijst op stormschade’

Schade 3699

Rechter in zaak tegen ASR: ‘Horizontale hagel wijst op stormschade’

De hagelschadezaak tussen een pluimveehouder uit het Brabantse Someren en verzekeraar ASR krijgt een nieuw gerechtelijk hoofdstuk. De kippenboer mag over vier weken nieuw bewijs overleggen waaruit blijkt dat de schade aan zijn bedrijf het beeld van stormschade vertoont. Als hagelstenen horizontaal inslaan, kan dat mogelijk als stormschade beschouwd worden, aldus de rechter. Het meteorologische spel over een supercel doet voor hem niet ter zake. Evenmin wil hij mee laten wegen hoe de verzekeraar schade bij de buren van de boer heeft afgehandeld.

De pluimveehouder eist ruim 2,5 ton van ASR. Zo groot zou de schade aan zijn schuren zijn door de grote hagelstenen die in de zomer van 2016 vielen. De verzekeraar wil echter niet uitkeren, omdat de kippenboer enkel stormdekking had en niet verzekerd was tegen hagelschade.

Aan het meteorologische argument dat sprake was van een supercel, waarbij in hoge luchtlagen ijsballen ontstonden, had de rechtbank Midden-Nederland donderdag geen boodschap. “Eigenlijk is dit niet waar het om gaat. Eiser heeft zich verzekerd tegen stormschade. Ook als er hagel gevallen is, waartegen hij zich niet afzonderlijk verzekerd heeft, kan het zijn dat de schade toch ook als stormschade beschouwd moet worden. Dat is dus wat beoordeeld zal moeten worden”, luidt de uitspraak.

Polisvoorwaarden niet helemaal doorslaggevend

Op het semantische spel over de definitie van storm gaat de rechter wel in. In de polisvoorwaarden staat vermeld dat ASR onder storm windkracht 7 verstaat, maar niet dat dat op de schaal van Beaufort is. Voor de rechter is het onmiskenbaar zo dat naar die schaal wordt verwezen. Toch biedt hij een opening voor de pluimveeboer. “Het feit dat de polisvoorwaarden niet uitdrukkelijk verwijzen naar de schaal van Beaufort of naar de manier van meten, kan overigens wel reden zijn om aan te nemen dat die niet helemaal doorslaggevend zijn. Dat wil zeggen dat ook uit andere omstandigheden kan worden afgeleid dat het gestormd heeft.”

Hagelstenen zijn voorwerpen

ASR verklaarde op de zitting in juli dat het schadebeeld bepaalt of het gaat om schade door “storm en door die storm vallende of bewegende voorwerpen”. De rechter bepaalt nu – in tegenstelling tot wat de verzekeraar betoogde – dat ook hagelstenen voorwerpen zijn. “Het ene voorwerp is duurzamer dan het andere, maar dat doet aan de status van ‘voorwerp’ niet af. Totdat ze smelten, kunnen hagelstenen als voorwerpen beschouwd worden.”

Ondergesneeuwd

“Dat de hagelstenen vielen, is duidelijk, maar dat wordt veroorzaakt door de zwaartekracht en niet door de wind. Wanneer hagelstenen door de wind zijwaarts bewogen worden en horizontaal inslaan, kan dat mogelijk wel als stormschade beschouwd worden”, overweegt de rechter. Volgens de boer was er van deze zijwaartse inslagen sprake, ASR betwist dat. Omdat de rechter dit voor zijn beslissing doorslaggevend acht, en omdat “het in de discussie over hagel ondergesneeuwd kan zijn”, mag de boer onderbouwen dat zijn schade (deels) het gevolg is van storm. Hij moet dan over vier weken aantonen dat de schade niet zou zijn ontstaan als de hagel min of meer verticaal was gevallen. ASR mag weer vier weken later antwoorden.

Coulant tegenover de buren

De advocaat van de kippenhouder beschuldigde ASR ook van het meten met twee maten. Buren zouden dezelfde schade wel vergoed hebben gekregen onder stormdekking. Voor de rechter doet dat niet ter zake. De schade zal nergens precies hetzelfde zijn geweest, maar zelfs al was dat het geval, dan kan de boer daar geen eisen aan ontlenen. “ASR is immers geen overheidsinstelling maar een bedrijf. Net zoals eiser vrij is om de ene afnemer korting te geven en de andere niet, zo is ASR vrij om tegenover de ene klant coulant te zijn en tegenover de andere niet.”

Begin augustus wees de rechtbank in Zutphen in een andere hagelschadezaak de vorderingen van een Brabantse varkensboer tegen Interpolis af.

Reageer op dit artikel