nieuws

Ex-Showmaster Willem Bol kiezel in schoen Generali

Schade 18452

Mededogen en scepticisme vechten om voorrang als je oppervlakkig kijkt naar de voortslepende ruzie tussen voormalig televisiepresentator Willem Bol en Generali. Toch lijkt Generali nog lang niet af van de kwestie. Inmiddels ligt er een metershoog dossier waar de rechter eind november voor de vijfde keer naar gaat kijken. We spraken met Bol en andere betrokkenen.

Ex-Showmaster Willem Bol kiezel in schoen Generali

Tot 1989 was Willem Bol medewerker bij ABN Amro. Zijn deelname aan het toenmalige televisieprogramma Showmasters maakte van de toen nog lijvige oud-bankier in één klap een succesvolle televisiepresentator die nadien zijn carrière voortzet als televisieproducent. In 2009 komt er een einde aan de gouden jaren als Bol wordt getroffen door hernia. In eerste instantie wordt hij voor 80 tot 100% afgekeurd en krijgt hij een maandelijkse AO-uitkering à € 6.500 van Generali.

Tasje boodschappen

Daar komt de klad in als hij in 2013 herkeurd wordt door een arts van een Dordts medisch adviesbureau. De arts heeft twijfels bij de arbeidsongeschiktheid van Bol en deelt deze rechtstreeks met Generali. De verzekeraar huurt daarom een onderzoeksbureau in dat op videobeelden onder meer vastlegt dat Bol een  keer is gezien terwijl hij een tasje boodschappen draagt en zijn auto wast in een wasstraat. “De beelden legden niet vast hoeveel pijn ik daarbij had”, stelt Bol nu. De betrokken verzekeringsarts krijgt in 2015 een waarschuwing van het Medisch Tuchtcollege voor zijn handelen in deze kwestie.

Inkomsten productiebedrijf

Voor Generali zijn de bevindingen van het onderzoeksbureau echter reden om de uitkering aan  Bol te staken. Bol eist eind 2013 in kort geding dat de uitkering wordt hervat en krijgt gelijk van de rechter, die stelt dat Generali de betaling moet hervatten tot de verzekering is geëindigd of vaststaat dat Bol geen recht heeft op uitkering. Bijna een jaar later beëindigt Generali opnieuw de uitkering, nu omdat de ex-presentator moedwillig zou hebben verzwegen dat hij inkomsten had in de periode dat hij al arbeidsongeschikt was. Uit de cijfers komt naar voren dat Bol in de periode 2009-2013 nog ca. € 340.000 heeft verdiend met zijn productiebedrijf.

Zorgplicht tussenpersoon

Bol: “Er is geen sprake van verzwijging. Generali heeft zelf aangegeven dat ze bij mij geen inkomenstoets zouden doen. Dat staat zwart op wit. Op het moment dat Generali die gegevens  in 2014 opvroeg heb ik ze direct geleverd. In al die jaren heb ik ook nooit van mijn tussenpersoon een verzoek gekregen om die gegevens aan te leveren, dus dan kunnen we blijkbaar ook concluderen dat hij zijn zorgplicht heeft geschonden.” Ten aanzien van de forse inkomsten stelt Bol dat hierbij hoofdzakelijk sprake is van betalingen van doorlopende contracten met omroepen en televisieproducten.

Geen fysiek werk

Bij de enkele nieuwe opdracht ging het volgens de presentator niet om fysiek werk waar veel tijd mee was gemoeid. “Het gaat dan bijvoorbeeld om een oude relatie van een oliebedrijf die ik heb geholpen aan een passend bedrijf voor het maken van een bedrijfsfilm. Daar breng ik een bemiddelingsfee voor in rekening, maar dit soort werk heeft nooit de twee uur per week overschreden die ik fysiek nog redelijkerwijs aan werk kon besteden, hoewel daar eind 2013 in de eerste rechtszaak abusievelijk van is gemaakt dat het zelfs nog minder zou zijn, slechts twee dagen per jaar.”

Terugbetalen eerdere uitkeringen

De rechtbank gaat in de zomer 2015 echter niet akkoord met de verklaring van Bol en stelt dat de ex-presentator in weerwil van de verzekeringsvoorwaarden inkomsten niet heeft opgegeven. Generali hoeft de eind 2014 beëindigde uitkering niet opnieuw te hervatten en Bol wordt veroordeeld  tot het terugbetalen van de eerder gedane uitkeringen voor totaal bijna €  400.000.

Landelijke publiciteit

Inmiddels heeft de zaak dan ook de landelijke publiciteit gehad. Bol is immers een bekende Nederlander en zijn leven heeft dan een stevige duikvlucht genomen. Inmiddels heeft hij naast de hernia Parkinson en diabetes en lijdt hij aan ernstige depressies en burn-out. Hij stelt door de financiële perikelen  met Generali alles kwijt te zijn  geraakt en woont nu noodgedwongen in een vakantiehuisje in Heino van een vriend en leeft van de financiële hulp die hij van vrienden en familie krijgt.

Reactie  Generali

Generali reageert op de eigen site uitgebreid op de mediaberichten waarin Bol naar voren wordt gebracht als een gebroken  slachtoffer van een verzekeringsmoloch. De verzekeraar wijst naar de uitspraken van de rechter. “Ten aanzien van het onderzoek heeft de rechter in 2013 geoordeeld over de legitimatie, de rechter was “voorhands van oordeel dat het persoonlijk onderzoek niet onrechtmatig is” (letterlijke tekst). In de latere uitspraken was het uitvoeren van het persoonlijk onderzoek niet relevant voor de beoordeling van het geschil. In 2015 heeft een andere rechter uitgesproken dat de heer Bol ‘zijn inkomsten en daaraan ten grondslag liggende activiteiten opzettelijk heeft verzwegen’ (letterlijke tekst).” Ook stelt Generali dat Bol niet in een nijpende financiële situatie zit omdat hij 400.000 euro heeft terug moeten betalen. “Tot op heden hebben wij echter nog geen enkel bedrag van de heer Bol ontvangen.”

Geen aangifte fraude

Dat laatste erkent Bol die er aan toevoegt dat hij door het wegvallen van de uitkering wel direct voor forse uitgaven kwam te staan, onder meer voor het afkopen van leasecontracten, de gedwongen verkoop van zijn huis en een regeling met de belastingdienst. Bol: “Maar als je vindt dat ik 400.000 euro ten onrechte heb ontvangen, waarom ga je daar dan niet achterheen? En als je vindt dat ik fraude heb gepleegd, waarom doe je daar als verzekeraar dan geen aangifte van, zoals je wel aangeeft op je eigen site en wat het beleid is van het Verbond van Verzekeraars?”Generali verwijst in een reactie op dit artikel naar de bodemprocedure die de verzekeraar eind 2014 al is gestart om het geld terug te krijgen, naar aanleiding van de toenmalige uitspraak van de rechter.  

Valsheid in geschrifte

Zelf heeft Bol inmiddels aangifte gedaan tegen Generali als bedrijf en tegen Jan van Leer, directeur schade- en inkomen. Die beticht hij van valsheid in geschrifte omdat deze de stopzetting van de uitkering in een schrijven naar Bol motiveerde met de uitspraak in kort geding van eind 2013 dat Generali de uitkering mocht stoppen als de verzekering beëindigd was. “Daarmee liegt Van Leer, want de rechter had het toentertijd over geëindigd en niet beëindigd door Generali. En dan opnieuw, als mijn aangifte op niets is gestoeld, waarom doet Generali dan geen aangifte van smaad tegen mij? Op 2 december heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de Generali en mij, waarbij Generali voorstelde om hun dossier te sluiten onder het mom van u  krijgt niets meer van ons en wij vorderen niets meer van u. Waarom doe je dat voorstel dan als je meent in je recht te staan?” Generali stelt in haar reactie op de eigen site dat “alle pogingen die wij hebben ondernomen om er samen uit te komen zijn helaas mislukt.”

Uitroken verzekerden

Generali is in ieder geval nog niet af van Bol, want eind november dient het hoger beroep voor de uitspraak van augustus 2015. Bol: “Dat is dan een eerste zitting. Voordat er een tweede zitting is, zit je alweer in april 2018. De zaak wordt in mijn beleving bewust getraineerd. Het uitroken van  verzekerden is een beproefde tactiek om geen schade-uitkering te hoeven doen  en blijkbaar denkt Generali er mee weg te komen, nu Generali Nederland nadrukkelijk in de etalage staat.”

Verkoop Generali Nederland

Bol nam in de strijd om zijn naam te zuiveren ook contact op met Vivat en ASR, beiden genoemd als potentiële kopers van Generali Nederland en ironisch genoeg de moederbedrijven van de verzekeraars waar Bol ook een AO-dekking had lopen. Omdat Generali de vermeende fraude door Bol opnam in het in- en externe incidentenregister raakt hij ook zijn uitkering bij Zwitserleven (Vivat) en de Amersfoortse (ASR) kwijt. Van ASR kreeg Bol het dringende verzoek terug om geen contact meer op te nemen met topman Jos Baeten. Bol: “Ik begrijp wel dat ASR niets wil zeggen in deze kwestie want ze zijn er als mogelijke koper zelf ook partij in. Aan de andere kant ligt dit dossier er straks ook nog als ASR onverhoopt eigenaar mocht worden van Generali Nederland.” Woordvoerder Daan Wentholt van ASR stelt in een reactie dat de verzekeraar “nooit vooruit loopt op eventuele toekomstige acquisities.”

Open voor bemiddeling

Bol stelt nog altijd open te staan voor bemiddeling waarbij de oplossing wat hem betreft niet alleen draait om het hervatten van de uitkering, het al wel betaalde geld door Generali en de inkomsten die Bol in die periode nog had. “Mijn naam en die van mijn gezin zijn door het slijk gehaald, terwijl ik nog nooit voor een dubbeltje heb gefraudeerd. Ik wil dat Generali dat beeld rechtzet.”

Reageer op dit artikel