nieuws

Drone, apps en AI vervangen schade-expert

Schade 1508

Drone, apps en AI vervangen schade-expert

Vier van de tien Amerikaanse autoverzekeraars gebruiken geen menskracht meer om schade te inspecteren. Dat schrijft The Wall Street Journal (WSJ) op basis van onderzoek door LexisNexis Risk Solutions. Het werk van de schade-expert wordt bij kleine schades aan auto’s en woonhuizen steeds meer overgenomen door drones, foto-apps en artificial intelligence (AI).

Uit het onderzoek van LexisNexis blijkt dat claims die meer geautomatiseerd worden benaderd binnen twee of drie dagen kunnen worden afgehandeld waar er tien tot vijftien dagen nodig zouden zijn als er een schade-expert moet langskomen.

Binnen drie seconden

De WSJ haalt ook nog het voorbeeld aan van de nieuwe New Yorkse verzekeraar Lemonade die in januari van dit jaar het nieuws haalde toen het meldde dat haar claimsrobot op basis van artificial intelligence een claim van een gestolen jasje binnen drie seconden kon regelen en betalen.

Lager schadebedrag

De toepassing van geautomatiseerde expertise zorgt ervoor dat consumenten bij een claim sneller hun geld krijgen. Het spaart daarnaast de verzekeraars zelf ook veel geld uit. Volgens S & P Global Market Intelligence gaat bij schadeverzekeringen van iedere dollar aan premie 11 cent naar het onderzoeken en regelen van schadeclaims. Automatisering van dat traject kan er ook voor zorgen dat het uit te keren schadebedrag lager uitpakt.

Nadelen van meer snelheid

“Hoe sneller je een claim regelt, des te lager meestal het bedrag dat je moet uitkeren”, aldus Matthew Josefowicz van consultancyfirma Novarcia. Claims voor bijvoorbeeld waterschade pakken volgens hem hoger uit als ze niet snel worden opgepikt. Nadelen van meer snelheid worden ook genoemd. Zo zou een beoordeling van een schade aan de hand van alleen een foto ertoe kunnen leiden dat niet alle schade direct wordt opgemerkt en zo het traject juist vertragen.

Zonder mankracht

Toch verwacht LexisNexis Risk Solutions dat de snelheid van de schadebeoordeling bij kleine claims door verdergaande automatisering drastisch verder zal dalen. Vice-president Bill Brower stelt dat er nu gemiddeld nog drie medewerkers van een autoverzekeraar bezig zijn met een schadeclaim, hetzelfde aantal als toen hij in de jaren 80 in de verzekeringsbranche kwam te werken. Hij verwacht dat op korte termijn het hele claimproces, van schade melden tot aan een inschatting van de reparatiekosten aan de hand van foto’s, zonder mankracht kan.

Drones voor dakinspectie

Bij Lemonade wordt inmiddels een kwart van de claims al volledig automatisch geregeld en betaald. De rest wordt nog doorgespeeld aan een team met echte medewerkers. Verzekeraar Liberty Mutual zet al dagelijks drones in om schades aan huizen te fotograferen. Het is een van de verzekeraars die de afgelopen jaren aan ‘Washington’ hebben gevraagd om onbemande vliegtuigen in te mogen zetten en hiervoor toestemming hebben gekregen. Volgens de verzekeraars maken drones het makkelijker om sneller te reageren op claims door wervelstormen en overstromingen, met name op plekken die experts niet altijd kunnen bereiken. Daarnaast zien ze drones als een alternatief voor risicovolle menselijke dakinspecties.

Reageer op dit artikel