nieuws

Advocaat varkensfokker: ‘We starten ook met een proces tegen de Rabobank’

Schade 3931

Advocaat varkensfokker: ‘We starten ook met een proces tegen de Rabobank’

De advocaat van de varkensfokker uit Someren, die niet hoeft te rekenen op compensatie voor de hagelschade die zijn bedrijf opliep bij de grote storm in juni vorig jaar, begint ook een proces tegen de Rabobank. De rechter oordeelde begin augustus dat verzekeraar Interpolis de schade van de varkensfokker niet hoefde te betalen. De varkensfokker gaat hiertegen in hoger beroep. Advocaat Guido Goorts van Goorts + Coppens Advocaten uit Deurne meldt echter dat hij en zijn cliënt binnen nu en twee maanden ook een procedure gaan starten tegen Rabobank die in deze zaak als tussenpersoon fungeerde.

Dat het noodweer was op de bewuste donderdag 23 juni 2016, daarover bleken Interpolis en de varkenshouder uit Someren het wel met elkaar eens te zijn. Maar aan de rechter was het om te bepalen of hagel de oorzaak was van de schade aan het varkensbedrijf, of de zogenaamde supercel, een combinatie van storm en hagel waarbij grote ijsballen ontstaan. De Brabantse boer was wel verzekerd tegen storm, maar had geen hageldekking afgesloten.

Geen hageldekking

Interpolis weigerde de schade van € 180.000 van de boer te vergoeden, omdat die geen hageldekking had. Tijdens de zitting in juni wilde de rechter vooral weten of er sprake was van hagel zoals die in de polisvoorwaarden is gedefinieerd. En of die neerslag de oorzaak is geweest van de schade. Interpolis meende dat de gaten in de daken en enkele butsen en deuken het gevolg is van hagel. Volgens advocaat Guido Goorts van Goorts + Coppens Advocaten uit Deurne veroorzaakte niet enkel de hagel de schade, maar was de supercel de boosdoener. “Zonder die supercel had de schade zich niet in deze vorm en mate voorgedaan”, zo zei hij in juni.

De pluimveeboer kan er niet bij waarom bij de één wel de schade wordt vergoed en bij de ander niet, zo bleek toen hij in juni tijdens de zitting zelf het woord kreeg. “Die storm moet erkend worden. Hoe kan het dat ik aan de ene kant van het huis 800 dakpannen kapot heb en aan de andere kant twee? Hoe kan ik inslagen hebben onder de dakgoot, aan twee kanten van mijn stal, als er geen storm is geweest?” Dat zijn buren dezelfde schade en dezelfde verzekeringsmaatschappij hebben en een ander resultaat krijgen, daar begrijpt hij evenmin iets van. “Waarom krijgen zij een vergoeding en ik met mijn eigen bedrijf niks?”

Begin augustus oordeelde de rechtbank in Zutphen echter dat de verzekeraar van de boer niet over de brug hoeft te komen, omdat het gaat om schade door hagelbuien en die was volgens de rechter niet gedekt onder de afgesloten stormverzekering. De rechtbank oordeelde dat in het licht van de polisvoorwaarden als geheel het begrip hagel in de voorwaarden inhoudt: ” iedere vorm van neerslag die als ijskorrels valt ongeacht de grootte daarvan.”

Rabobank nalatig

De advocaat en zijn cliënt laten het er echter niet bij zitten en gaan in hoger beroep. Ook Rabobank is in deze zaak nalatig geweest vinden zij. De bank heeft volgens hen de zorgplicht niet goed uitgevoerd. Goorts: “Ik betwijfel het dat de Rabobank als onafhankelijk tussenpersoon aangemerkt kan worden in deze zaak. Volgens de algemene normen van de Hoge Raad moet per situatie worden beoordeeld of een partij als onafhankelijk tussenpersoon aangemerkt kan worden of niet.” Goorts is van mening dat de bank dat in deze zaak niet is. “Hoe onafhankelijk ben je als je alleen producten van één partij aanbiedt? Bij Rabobank zijn dit alleen producten van Interpolis.”

Zorgplicht Rabobank

Ook twijfelt Goorts aan het feit of de bank wel aan zijn zorgplicht heeft voldaan. “Ze hadden met meer zorgvuldigheid naar de portefeuille moeten kijken van deze betreffende boer en de risico’s beter moeten inschatten. Daarnaast hadden ze de cliënt beter moeten wijzen op de eventuele risico’s die hij zou lopen bij de wijziging van de polisvoorwaarden. De advocaat en zijn cliënt betwisten of de aanpassing van de polisvoorwaarden door Interpolis een verduidelijking inhield of een wijziging. Interpolis voegde in 2015 toe: “Onder schade door storm verstaan wij niet de schade die tijdens de storm door inslag van hagel is ontstaan”. Dat betrof een verduidelijking, beargumenteerde de verzekeraar. De advocaat van de varkenshouder vond echter dat de rechter het moet interpreteren als een wijziging, waarop de verzekerde niet is gewezen.

Slechte klantenkaarten

De bank had volgens Goorts zijn cliënt ook meer en beter moeten voorlichten wat betreft deze wijzigingen. Zijn cliënt was volgens Goorts ook niet goed voorgelicht over de module hagelschade. “Hierin was hij geadviseerd in de context van hagelschade in combinatie met sneeuwdruk. Dat zijn situaties waarin door de vele sneeuw die valt er zware druk op de daken ontstaat. Mijn cliënt is niet geadviseerd op het risico bij hagelbuien.” Volgens Goorts zijn de klantenkaarten die Rabobank gebruikt tijdens het adviestraject niet ten dienste van de klant. “Die klantenkaarten staan ten dienste van de bank en niet van de klant. Door de manier waarop die  klantenkaarten zijn opgebouwd is het risico voor de klant niet goed in te schatten en werkt daardoor niet in het voordeel van de klant.” Goorts is hoopvol wat deze zaak betreft en hoopt binnen twee maanden te starten met een procedure tegen de Rabobank.

Reageer op dit artikel