nieuws

Swiss Re: droogte groot risico voor verzekeraars

Schade 844

Swiss Re: droogte groot risico voor verzekeraars

Volgens een studie van Swiss Re moeten verzekeraars zich de komende jaren vooral zorgen maken over zaken als inflatie, protectionisme, het cloudrisico, dodelijke ziektes en droogte. De herverzekeraar publiceert jaarlijks het zogeheten Sonar-onderzoek waarin de belangrijkste risico’s op de korte en lange termijn worden benoemd.

Terwijl veel mensen zich zorgen maken over stijgende zeespiegels en overstromingsrisico’s, noemt Swiss Re droogte als een van de zes risico’s die de komende jaren de meeste impact zullen hebben. De herverzekeraar noemt het zuidwesten van de VS, Zuid-Europa, Afrika en delen van Azië en Latijns-Amerika als gebieden die te maken (zullen) hebben met droogte. “De risico’s variëren van natuurbranden en strijd om water in de energie- en agrarische sectoren tot massamigratie en bredere conflicten.”

Protectionisme

Het Sonar-onderzoek benoemt twintig nieuwe opkomende risicothema’s en zes belangrijke trends die de verzekeringsindustrie in de gaten moet houden. De meeste daarvan hebben te maken met menselijk handelen: zo zetten de onderzoekers protectionisme bovenaan de lijst risico’s met grote potentiële gevolgen. “Het gebruik van regels om geldstromen te controleren en protectionisme aan te moedigen kan de bedrijfsmodellen van internationale ondernemingen ondermijnen.”

Daaraan gelieerd is het risico van steeds verder gefragmenteerde regelgeving. “Dat bedreigt de mogelijkheid van verzekeraars om economische activiteiten te ondersteunen en een stabiliserende factor te zijn in de financiële markten.” Daarnaast moet de markt vrezen voor inflatie, zegt Swiss Re. “We zien tekenen van prijsstijgingen. Inflatie beïnvloedt de winstgevendheid van verzekeraars, met name bij de langetermijnproducten, en vermogensbeheer.”

Cloudrisico

De toenemende hoeveelheid data die in ‘de cloud’ wordt opgeslagen, staat vierde op de lijst met grote risico’s. “Meer gegevens en diensten in de cloud zorgt voor verschillende risico’s die samen tot een ‘perfecte storm’ kunnen leiden, bijvoorbeeld door een cyberaanval of een uitval van systemen.”

Ziekte

De zesde grote risicofactor wordt gevormd door onderschatte besmettelijke ziektes. “De vraag is niet of dodelijke ziektes zich aandienen, maar wanneer en hoe de maatschappij daarop is voorbereid. In een extreem scenario heeft elke epidemie of pandemie grote gevolgen voor levens- en zorgverzekeringen en de financiële markten.” Overigens noemen de onderzoekers op de langere termijn ook de verlenging van de levensduur door betere behandeling van ernstige ziektes een risico voor verzekeraars.

Swiss Re verdeelt de risico’s in de korte (korter dan drie jaar) en de lange termijn. Binnen drie jaar liggen vooral inflatie, protectionisme, gefragmenteerde regelgeving en het cloudrisico op de loer. Dodelijke ziektes en droogte zijn een probleem voor de langere termijn. Minder impactvolle risico’s zijn volgens Swiss Re onder meer de invloed van medicatie op de gezondheid, stress bij mensen met banen rondom veiligheid en de kwetsbaarheid van Internet of things voor cyberaanvallen.

Reageer op dit artikel