nieuws

‘Markt heeft ruimte voor maar twee of drie autoverzekeraars’

Schade 3187

‘Markt heeft ruimte voor maar twee of drie autoverzekeraars’

Verzekeraars doen er verstandig aan de particuliere automarkt te verlaten. Dat stellen Baken Adviesgroep en Trend-Rx in hun onderzoeksrapport ‘Schademarkt in 2026’ dat ze begin komende week publiceren. De Nederlandse schadeverzekeringsmarkt krimpt de komende tien jaar met 13%. Voor het particuliere autosegment verwachten de onderzoekers een volumedaling van 31%.

“De situatie op de Nederlandse schadeverzekeringsmarkt is zorgelijk”, zeggen Daniël Koudijs van Baken Adviesgroep en Arno Onink van Trend-Rx. Onink: “Te veel verzekeraars vechten in een krimpende markt om hun positie te behouden. Dat leidt onvermijdelijk tot steeds kleinere marges.”

En dan moet de grote klap nog komen, zeggen Koudijs en Onink, de auteurs van het rapport ‘Schademarkt in 2026’ dat Baken en Trend-Rx maandag publiceren. Die klap verwachten de auteurs na 2030. Dan krimpt de markt nog verder door technologische innovaties zoals big data en de zelfrijdende auto. Op de berekeningen in dit rapport hebben deze disruptieve technologieën nog maar zeer beperkt effect.

‘Stop met autoverzekeringen’

Het zorgelijkst noemen de onderzoekers de markt voor (particuliere) autoverzekeringen. Verzekeraars zouden zeer serieus moeten overwegen daaruit te stappen. Onink: “Verzekeraars maken op verzekeringen voor personenauto’s € 330 miljoen verlies. Dat lijkt structureel te worden. Er zijn op dit moment meer dan 30 spelers; er zijn 8 of 9 partijen die allemaal een marktaandeel hebben van 5 tot 8%. De markt biedt ruimte voor hoogstens 2 of 3 verzekeraars plus misschien een paar niches.”

Lichtpuntjes

Ook de markt voor inboedel- en opstalverzekeringen krimpt komende 10 jaar fors, voorspellen Baken en Trend-Rx, al is het in iets mindere mate dan de autoverzekeringsmarkt. Onink ziet eigenlijk alleen lichtpuntjes in zakelijke rechtsbijstandsverzekeringen en particuliere aansprakelijkheidspolissen. Die laatste kent een verwachte stijging van 9%. “Omdat het aantal huishoudens groeit, neemt ook het aantal polissen toe. Maar het aandeel van de aansprakelijkheidsmarkt is zo klein dat dat de verliezen op brand en auto lang niet goed kan maken.”

Specialiseren

Verzekeraars moeten daarom eieren voor hun geld kiezen: stoppen met alles aanbieden en zich specialiseren in een of twee producten, stellen Koudijs en Onink. “Verzekeraars hebben de neiging op iedere markt mee te doen. Zo vechten ze elkaar de tent uit. Het heeft geen zin om op al die markten aanwezig te zijn. Nederlanders hebben bij gemiddeld drie verzekeraars hun polissen lopen en in de praktijk stappen ze nauwelijks over. Verzekeraars doen er beter aan zich te specialiseren en zorgen dat ze in die specialisatie heel goed zijn.”

Lees meer over het onderzoek van Baken en Trend-Rx naar de autoverzekeringsmarkt in nummer 32 van am:magazine. Het blad valt aanstaande vrijdag op de mat. Het volledige rapport over de hele schademarkt verschijnt maandag.

Reageer op dit artikel