nieuws

‘Meer werkgevers kiezen voor private WGA-dekking’

Schade 2058

‘Meer werkgevers kiezen voor private WGA-dekking’

Van alle werkgevers die hun WGA-verzekering in 2016 hadden ondergebracht bij het UWV, is 20% per 1 januari overgestapt naar een private verzekering. Dat concludeert Aon uit eigen onderzoek.

Daarmee wint de private WGA-verzekering weer aan populariteit, nadat het aantal eigenrisicodragers jarenlang afnam. Veel overstappers kozen (weer) voor het UWV omdat verzekeraars na torenhoge verliezen de premies fors hadden verhoogd. Volgens Aon hebben nu vooral grotere werkgevers weer voor het eigenrisicodragerschap gekozen. Overigens is de omgekeerde beweging bijna net zo groot: 17% van de werkgevers verruilde de private verzekeraar voor het UWV. “Ook de private verzekeringsmarkt zelf is weer volop in beweging: een derde van de privaat verzekerde werkgevers wisselde van verzekeraar.”

Marktwerking komt op gang

Aon bevroeg 481 werkgevers, samen goed voor een loonsom van € 4,7 mld. “De beoogde marktwerking tussen publiek en privaat verzekeren voor arbeidsongeschiktheid lijkt op gang te komen.” De private markt voor de WGA stond al jaren sterk onder druk omdat verzekeraars niet konden concurreren met de premies van het UWV, geeft Aon aan. “Ook presteerden ze ondermaats bij het tegengaan van verzuim en arbeidsongeschiktheid en moesten werkgevers bij een overstap naar een private verzekering een grote koopsom betalen voor het meeverzekeren van bestaande WGA-uitkeringen.”

Meer keuze

Naast kabinetsmaatregelen om het hybride WGA-stelsel beter te laten functioneren, hebben ook marktontwikkelingen een kentering teweeggebracht, stelt Aon. “Verzekeraars hebben fors geïnvesteerd in een betere ondersteuning van werkgevers bij hun verzuimaanpak. Bovendien hebben werkgevers binnen verzekeringen meer te kiezen gekregen. Het gemiddelde verschil tussen de duurste en goedkoopste verzekeringsofferte was ongeveer 48%.” Volgens toezichthouder DNB hebben verzekeraars in 2015 en 2016 winst noch verlies gemaakt, terwijl ze tussen 2011 en 2014 zware verliezen leden.

Minder omkijken bij UWV

Van de kleine werkgevers is 7% overgestapt van het UWV naar een private verzekeraar, terwijl onder grote werkgevers meer dan een kwart (27%) die stap maakte. Dat verschil is volgens Aon verklaarbaar: “Wanneer je als werkgever eigenrisicodrager wordt, neem je ook verplichtingen op je. Grote werkgevers hebben vaak wel de middelen om hier mee om te gaan, maar in het mkb is dat anders. Bij het UWV betalen ze minder premie, zijn de administratieve verplichtingen beperkt en hebben ze totaal geen omkijken naar de begeleiding van (ex-)werknemers.”

Reageer op dit artikel