nieuws

Achmea vreest forse stijging premie basisverzekering

Schade 3856

Achmea vreest forse stijging premie basisverzekering

Als de solvabiliteit van het zorgbedrijf van Achmea verder daalt, ontkomt de verzekeraar niet aan een flinke premiestijging voor de basisverzekering. Wil die dekkend zijn, dan moeten verzekerden mogelijk twee tientjes per maand meer gaan betalen. Die vrees spraken CEO Willem van Duin en CFO Huub Arendse uit in een toelichting op de jaarcijfers die het concern vanochtend bekendmaakte.

Topmannen Van Duin en Arendse wijten het “teleurstellende” resultaat over 2016 vooral aan de verliesmakende schademarkt en de €434 miljoen euro uit het zorgresultaat die Achmea inzette om de stijging van de zorgpremies te beperken. Die laatste maatregel, die in eerdere jaren ook al werd genomen, noemen de twee bestuurders op lange termijn “niet houdbaar”. Het is zeker niet ondenkbaar dat ze eind 2017 al een flinke premiestijging moeten toestaan.

Solvabiliteit zorgbedrijf daalt

De solvabiliteit van het zorgbedrijf daalt: van 162% in 2015 naar 147% vorig jaar. Volgens Arendse ligt de grens bij 130%. Dat komt door het hoge volume zorgverzekeringsklanten. “Als wij in onze schadecalculaties voor de zorgverzekeringen er maar 1% naast zitten, heeft dat al een daling van 6 à 7% tot gevolg van de solvabiliteit. Bij een solvabiliteit van 130% en een verkeerde calculatie van 5% zakken we dus onder de 100%.”

Kostendekkende premie

“Wij hebben eerder gezegd dat er bij zorgverzekeringen een adequate premie moet worden gevraagd voor de basisverzekeringen”, zegt zijn collega Willem van Duin. “Zorgresultaat inzetten om de premiestijging te beperken is niet duurzaam. Er zal een kostendekkende premie gevraagd moeten worden. Dat kan uitmonden in een verhoging van €20 per maand. We zijn voorstander van een meer gematigde prijsontwikkeling, maar in de huidige markt is dat niet haalbaar.”

Van Duin deed bovendien een appel op het begrip bij de burger. Volgens hem moeten we met zijn allen accepteren dat de zorgkosten stijgen als we allemaal ouder worden en als dure technologie ons in staat stelt langer in gezondheid te leven. “Als we dit niveau van zorg in stand willen houden, en daar lijkt het op, dan moeten we ook bereid zijn daarvoor te betalen.”

Trots op het zorgstelsel

Van Duin voegt er aan toe dat hij vindt dat Nederland een van de mooiste zorgstelsels ter wereld heeft. “Nergens vind je zo’n goede betaalbaarheid en toegankelijkheid voor iedereen. We beschouwen dat als vanzelfsprekend, maar dat is het niet. We zijn de lange wachtlijsten van voor de invoering van het stelsel al bijna vergeten. We mogen trots zijn op het huidige stelsel.”

Om premiestijging ook in de toekomst te voorkomen wil Achmea voornamelijk inzetten op het gezamenlijk inkopen van geneesmiddelen. “Door scherp in te kopen, zijn we al gekomen tot een afvlakking van de kostenstijging van de zorg. Maar met een afvlakking ben je er nog niet.”

Verbod op winstuitkering

Zorgen maakt Van Duin zich over het wetsvoorstel voor een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars. Dat plan ligt momenteel bij de Eerste Kamer. Van Duin: “Mocht er een volledig verbod komen, dan heeft dat een effect van 25 procentpunt op de solvabiliteit van de Achmea Groep. Ik kan daar niet veel over zeggen, want er is nog veel onduidelijk.”

Eerder deed Van Duin, die zegt niet van plan te zijn winst uit te gaan keren, hier al zijn beklag over in een brief aan de Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Volgens Van Duin komt het voorstel neer op een onteigening van privaat kapitaal dat gecompenseerd zou moeten worden.

Marktaandeel schademarkt groeit

De andere grote domper voor het jaarresultaat van Achmea, de negatieve schadecijfers, nuanceerde Huub Arendse dinsdagmiddag. “We hebben een combined ratio van 97,3% als de hagelschade en de voorziening voor letselschade niet worden meegerekend. We winnen bovendien marktaandeel. In een markt die krimpt, weten wij te groeien.”

Reageer op dit artikel