nieuws

Overstromingsverzekering Klap nu ook via DAK

Schade 1009

Overstromingsverzekering Klap nu ook via DAK

Klap gaat zijn overstromingsverzekering ook verkopen via intermediairscollectief DAK. Volgens de assurantiemakelaar is de vraag naar het product fors toegenomen.

Sinds afgelopen zomer biedt Klap de polis van risicodrager Neerlandse rechtstreeks online aan via Overstromingsrisicoverzekering.nl. Consumenten kunnen daar berekenen hoe groot de kans is dat zij worden getroffen door een overstroming, hoe hoog het water kan komen te staan en hoe hoog de premie is. De overstromingsrisicoverzekering wordt afgesloten op basis van premier risque: bij schade wordt maximaal de verzekerde waarde uitgekeerd.
Door de samenwerking met DAK is de overstromingspolis vanaf vandaag bij ruim 1.500 adviseurs verkrijgbaar. Hoeveel polissen inmiddels zijn gesloten, wil Klap-directeur Jorg Roodbeen niet zeggen. “Ga er maar van uit dat dat aantal ver boven de honderdtallen zit.”

Verplichte verzekering

Het verzekeren van het overstromingsrisico is al jaren onderwerp van discussie. Het Verbond van Verzekeraars deed in 2013 een poging om een verplichte overstromingsverzekering te introduceren, maar daar stak de ACM een stokje voor. De mededingingswaakhond achtte zo’n verplichte verzekering een ongevraagde lastenverzwaring voor de consument.

Reageer op dit artikel