nieuws

Brabantse varkensfokker begint bodemprocedure tegen Interpolis in hagelschadezaak

Schade 5768

Brabantse varkensfokker begint bodemprocedure tegen Interpolis in hagelschadezaak

Een varkenshouder uit Brabant heeft een bodemprocedure aangespannen tegen Interpolis. De boer kreeg de schade van het noodweer op 23 juni 2016 niet vergoed omdat hij geen aparte hagelverzekering had afgesloten. Volgens advocaat Maud Saes was echter sprake van een “supercel met ijsballen, haast tegen een orkaan aan” en valt de schade daarom onder schade door de gevolgen van storm waarvoor de eiser wel verzekerd was.

De zaak borduurt voort op een eerder kort geding dat een melkveehouder uit Someren had aangespannen. Ook hij had geen hagelverzekering. Interpolis erkende in die zaak dat er sprake was geweest van storm, maar volgens de verzekeraar was de schade niet ontstaan door die storm, maar door de hagel. De kortgedingrechter in Rotterdam gaf Interpolis in november gelijk.

Nieuwe argumenten in bodemprocedure
In deze zaak van een Brabantse varkenshouder, die anoniem wil blijven, zijn volgens advocaat Maud Saes van Goorts + Coppens Advocaten uit Deurne nieuwe argumenten. Het gaat daarbij volgens haar om de definities van hagel en ijsballen. Ook is er volgens Saes een wijziging doorgevoerd in de polisvoorwaarden van de verzekerde. Pas sinds januari 2015 staat in die voorwaarden de zinsnede “Onder schade door storm verstaan wij niet de schade die tijdens de storm door inslag van hagel is ontstaan”. Interpolis heeft volgens Saes de verzekerde nooit gewezen op deze wijziging en heeft daarmee niet voldaan aan de rustende zorgplicht die in de eigen verzekeringsvoorwaarden staan.

Supercel met ijsballen, storm en hagel
Belangrijk punt voor Saes is de vraag of de schade is ontstaan door hagel in de gangbare betekenis van dat woord. “Hagel valt van boven naar beneden en veroorzaakt putjes in het dak. Hoe kan het dan dat er grote gaten zijn geslagen in het gebouw van de eiser, zowel aan de bovenkant als aan de zijkant? Die schade hangt samen met een supercel die heeft plaatsgevonden. Dat is een combinatie van ijsballen, hagel en storm, het ligt haast tegen een orkaan aan.”

Hoewel de kortgedingrechter in een vergelijkbare zaak anders oordeelde, ziet Saes nu wel kans voor succes. Volgens haar blijkt uit de dagvaarding dat de schade is te wijten aan de combinatie van storm en hagel en dus onder de polisvoorwaarden valt. Uitgelegd wordt hoe een supercel zoals die op 23 juni 2016 plaatsvond kan leiden tot grote ijsbrokken die met grote snelheden naar beneden komen.

De zaak dient bij de rechtbank Zutphen op 18 januari. Interpolis kan hiervoor uitstel aanvragen. Advocaat Saes verwacht dat het driekwart jaar tot een jaar zal duren voor er een uitspraak is. Hoe groot de schadeclaim is van de varkensboer is niet bekendgemaakt.

Reageer op dit artikel