nieuws

Van der Zwan (Delta Lloyd): ‘Volmachtkanaal backbone bij omgaan met nieuwe concurrentie’

Schade 3071

Van der Zwan (Delta Lloyd): ‘Volmachtkanaal backbone bij omgaan met nieuwe concurrentie’

Het volmachtkanaal is een van de backbones voor verzekeraars bij het omgaan met nieuwe concurrentie. Dit stelt Harry van der Zwan, directeur Delta Lloyd Schade in een interview met am: naar aanleiding van de uitbesteding van de particuliere schadeverzekeringen aan serviceprovider Voogd & Voogd. Volgens Van der Zwan ligt de stap die Delta Lloyd heeft gezet bij meer verzekeraars op de directietafel.

In het duo-interview met Van der Zwan en Michael de Nijs van Voogd & Voogd benadrukt de eerste dat de uitbesteding niet betekent dat Delta Lloyd zich terugtrekt uit het schadedomein. “Als wij niet meer zouden geloven in het zelf aanbieden van particuliere schade dan hadden we wel gekozen voor een run-off van onze schadeportefeuille of bijvoorbeeld door hem een op een over te doen naar volmacht”, aldus Van der Zwan.

Marges flinterdun in particuliere schademarkt
Iets doen was evenwel noodzakelijk stelt de directeur van Delta Lloyd’s schadebedrijf. “Je moet strategische keuzes maken, die spelen voor alle verzekeraars in het krachtenveld van steeds kortere doorlooptijden bij schade, toenemende klantgerichtheid en digitalisering. (…) Ik denk dat dit bij uitstek het moment is om te kiezen voor een actieve marktstrategie. Dat moet je op een kostenefficiënte en slimme manier doen. In de Nederlandse particuliere schademarkt zijn de marges flinterdun geworden, laat staan dat je in vaak grote organisaties bij verzekeraars korte lijnen zou kunnen realiseren.”

‘Wij trekken de blackbox van schadeverzekeringen open’

Met de stelling dat door het inschakelen van een serviceprovider de lijnen niet korter worden is De Nijs het niet eens. “Tussenschakels zijn van alle tijden en van alle sectoren. Ze werken alleen belemmerend als ze geen toegevoegde waarde hebben. Wij trekken de blackbox van schadeverzekeringen open en kijken waar dingen niet zo efficiënt geregeld zijn. Als specialistische partij kun je bepaalde taken vaak beter en innovatiever doen.”

Volgens de Nijs gaat de samenwerking met Delta Lloyd duidelijk verder dan de reguliere volmacht. “Binnen onze intensieve samenwerking houdt Delta Lloyd haar eigen gespecialiseerde rol bij productontwikkeling, bij marketing en ook bij het bedenken van nieuwe serviceconcepten. Voogd & Voogd levert daarbij een innovatief en hoogwaardig IT-platform en eigen ontwikkelkracht.”

Gevolgen mogelijke overname door NN
Van der Zwan wenst nog geen inschatting te maken van de gevolgen voor de samenwerking, mocht Delta Lloyd uiteindelijk echt worden overgenomen door Nationale-Nederlanden. “Ik ga niet speculeren over mogelijke toekomstige ontwikkelingen. De samenwerking met Voogd & Voogd sluit aan bij de strategische keuzes van Delta Lloyd om op deelgebieden allianties en partnerships te vormen.”

Lees het complete interview met Harry van der Zwan en Michael de Nijs in am: 28, die vandaag is verschenen.

Reageer op dit artikel