nieuws

Schippers dreigt met verbod op collectieve zorgverzekeringen

Schade 4694

Schippers dreigt met verbod op collectieve zorgverzekeringen

Nederlandse werknemers denken ten onrechte dat ze het beste af zijn met een collectieve zorgverzekering via hun werkgever. Deze mensen betalen ieder jaar tot € 150 te veel aan premie, met name voor overbodige vergoedingen. Uit onderzoek van vergelijkingswebsite Pricewise blijkt dat personeel in veel gevallen voordeliger uit zijn met een individuele polis op maat. In een reactie op het onderzoek zegt minister Schippers van Volksgezondheid (VWS) dat ze wil stoppen met de collectieven als deze inhoudelijk niet beter worden.

Pricewise heeft onderzoek verricht naar 53 van de grootste werkgeverscollectieven, waaronder ook die van vakbonden (2) en het mkb (5). Aanleiding voor het onderzoek zijn de vele telefoontjes met vragen over collectieve zorgverzekeringen die de vergelijkingswebsite tijdens het vorige overstapseizoen kreeg. In Nederland zijn ruim zes miljoen mensen aangesloten bij een collectief. Dat is ongeveer de helft van de betalende verzekerden.

Marktwerking
“Doordat de informatie over werkgeverscollectieven moeilijk te vinden is voor het grote publiek, zijn ze lastig te vergelijken met de individuele polissen. Daardoor wordt de marktwerking in de zorg onnodig verstoord. Vooral verzekerden zijn daar sterk de dupe van,” aldus Hans de Kok, directeur van Pricewise. “Wij vinden bovendien dat het bijna onmogelijk is om een collectieve polis te maken die goed aansluit bij de wensen van alle werknemers van een groot bedrijf. Hun leeftijdsverschillen zijn groot, evenals de samenstelling van hun gezinnen. Sommige werknemers sporten veel, andere helemaal niet. En wat moet een stel van rond de 60 met anticonceptie en kraamzorg als extra dekkingen?”

Spekkoper
Uit het onderzoek van Pricewise bleek ook dat veel mensen ten onrechte denken dat ze spekkoper zijn met een werkgeverscollectief. Volgens De Kok maken veel werknemers er al lang gebruik van en sluiten nieuwkomers zich erbij aan, omdat hun voorgangers dat ook deden. “Maar dit is niet alleen een kwestie van vertrouwen of gemakzucht,” oordeelt de Pricewise-directeur. “Als minister en Tweede Kamer ervoor zorgen dat de markt van de collectieve zorgverzekeringen toegankelijker wordt, dan kunnen mensen hun collectieve verzekering beter vergelijken met individuele polissen. Dan ontstaat de dynamiek die nodig is om de marktwerking een boost te geven. Als ruim zes miljoen mensen met een werkgeverscollectiviteit weten dat ze zonder zorgen of drempels kunnen switchen en besparen, dan verbetert de betaalbaarheid van onze gezondheidszorg. Als de politiek niets doet, blijft de mythe ‘dat je altijd beter af bent met een zorgcollectief’ in stand. En daar is bijna niemand bij gebaat.”

Politiek
In een reactie op het Pricewise-onderzoek dreigt minister Schippers een einde te maken aan de collectieve zorgverzekeringen van werkgevers. De meeste hebben volgens haar “veel te weinig toegevoegde waarde.” Twee derde van de 64.000 collectieven biedt niets bijzonders en is gelijk aan de standaardpolis. “Alleen met een ander strikje eromheen. Dat is niet transparant en maakt vergelijken heel lastig,” aldus Schippers. De minister wil dat meer mensen gaan overstappen, omdat de concurrentie onder verzekeraars dan toeneemt. En dat dempt premiestijgingen en verbetert de kwaliteit van de gezondheidszorg, is haar verwachting. Nu switchen jaarlijks slechts een miljoen mensen van polis (ruim 6%).

Meer inhoud
Schippers vindt dat bedrijven en zorgverzekeraars meer werk moeten maken van zorginhoudelijke afspraken. “Het moet inhoud krijgen, of we moeten ermee stoppen,” oordeelt de VWS-bewindsvrouw. Ze deelt de conclusie van Pricewise-directeur De Kok dat collectieven zorgen voor veel ruis en een juiste keuze voor een zorgverzekering onnodig bemoeilijken. De gegevens van collectieven zijn lastig te vinden en veel mensen denken vaak ten onrechte dat ze gebeiteld zitten met een zorgverzekering van de zaak.

Reageer op dit artikel