nieuws

Minister veegt vragen ‘verborgen kosten autoverzekeringen’ van tafel

Schade 2360

Minister veegt vragen ‘verborgen kosten autoverzekeringen’ van tafel

Minister Dijsselbloem vindt het niet nodig om de beweerde verborgen kosten bij autoverzekeringen aan te pakken. Kosten moeten volgens hem altijd precontractueel vermeld worden en mogen niet worden verborgen. “Aanvullende afspraken met verzekeraars acht ik niet nodig. De AFM houdt toezicht op informatieverplichtingen”, aldus de minister in antwoord op Kamervragen van Erik Ronnes (CDA).

Ronnes stelde de vragen naar aanleiding van onderzoek van vergelijker Pricewise. Bij autoverzekeringen zouden er nog veel verborgen kosten zijn zoals poliskosten, royementskosten, wijzigingskosten en prolongatiekosten die niet zijn verwerkt in het termijnbedrag dat de klant betaalt. Hij vraagt de minister van Financiën om opheldering.

Gevolmachtigd agent
Die zegt, na navraag bij het Verbond, dat bij het overgrote deel van de verzekeraars bij particuliere verzekeringen geen poliskosten, prolongatiekosten, wijzigingskosten etc. in rekening worden gebracht. In het Pricewise-onderzoek zijn de meeste genoemde verzekeringen echter afgesloten via een gevolmachtigde agent. De minister: “Gevolmachtigde agenten kunnen kosten in rekening brengen voor hun diensten, zoals premie-incasso, polisadministratie of polisopmaak. Gevolmachtigde agenten dienen ook precontractueel alle voor de consument relevante informatie te geven. De NVGA geeft aan dat een deel van de gevolmachtigde agenten nog apart eenmalige kosten zoals poliskosten in rekening brengt. Dit komt ook voor bij andere schadeverzekeringen dan de autoverzekering, zoals bijvoorbeeld bij de inboedelverzekering of ongevallenverzekering. Zij moeten deze kosten altijd precontractueel melden. Daarmee zijn het dus wel (extra) eenmalige kosten voor de consument, maar mogen deze niet worden verborgen.”

Vergelijken
Ronnes vroeg daarnaast ook nog of de minister erkent dat deze extra kosten het moeilijker maken om verschillende autoverzekeringen met elkaar te vergelijken. “Waarom is het nog mogelijk dat verzekeraars deze verborgen kosten nog in rekening mogen brengen, terwijl er voor bijvoorbeeld vliegtickets, vakanties en concertkaartjes regels zijn over het in één oogopslag inzichtelijk maken de totale kosten voor de aankoop van een product?”

Dijsselbloem: “De regels omtrent informatieverstrekking bij bijvoorbeeld vliegtickets en concertkaarten zijn op hoofdlijnen vergelijkbaar met de regels bij verzekeringen. Bij vliegtickets, reizen en concertkaarten zijn de eisen omtrent vermelding van kosten specifieker gedefinieerd. Bij schadeverzekeringen is sprake van een algemene norm: de informatie moet correct, duidelijk en niet misleidend zijn. De aanbieder (verzekeraar of gevolmachtigd agent) dient alle voor de consument relevante informatie precontractueel aan de consument over te brengen. Ten slotte moet de productinformatie afgestemd zijn op de doelgroep van het product. Deze regelgeving biedt consumenten mogelijkheden om te vergelijken. Aanvullende afspraken met verzekeraars acht ik niet nodig. De AFM houdt toezicht op informatieverplichtingen.

Reageer op dit artikel