nieuws

Avéro Achmea: ‘Premiestijging inboedel in lijn met Kifid-uitspraak’

Schade 1561

Avéro Achmea: ‘Premiestijging inboedel in lijn met Kifid-uitspraak’

De procedure rondom de premiestijging die Avéro Achmea gaat doorvoeren voor onder meer haar inboedelverzekeringen binnen het Compleet bij Elkaar Pakket is in lijn met een recente Kifid-uitspraak. Dit stelt de verzekeraar naar aanleiding van een brief die werd verstuurd en waarin de premieverhoging van 17,2% werd aangekondigd. Kifid vindt dat er bij een premiestijging van meer dan 10% een nieuwe polis moet worden opgemaakt. 

Avéro stelt in lijn met de Kifid-uitspraak voor premiestijgingen van meer dan 10% ruim 2 maanden voor de verlenging van de verzekeringen een extra brief naar haar klanten te sturen. In het onderhavige geval is dat tijdspad niet gehaald, getuige de dagtekening 30 november en een verlengingsdatum van 1 januari 2017. Eén maand voor de verlenging van de verzekering ontvangt de klant de aangepaste polis met een toelichting over de nieuwe premie.

Zorgvuldigheid naar de klant
Woordvoerder Marloes Oldenhof: “In de brief, die wij twee maanden voor de verlenging sturen, geven wij aan wat de verhoging gaat worden. Als de klant akkoord is, hoeft hij niets te doen. Als de klant niet akkoord is, kan hij de verzekering via de adviseur bij ons opzeggen. Als wij geen reactie ontvangen, nemen wij aan dat de klant akkoord is en verlengen wij de verzekering.” Oldenhof stelt dat Avéro voor deze werkwijze heeft gekozen vanuit zorgvuldigheid naar de klant “De klant heeft ruim de tijd om zich te beraden, om zich te oriënteren op alternatieven, om zich te laten adviseren door de adviseur en om zich elders te verzekeren. En als hij akkoord is hoeft hij niets te doen.”

Nieuwe polis komt onduidelijk over
Ze stelt dat Avéro Achmea niet heeft gekozen voor het door Kifid aanbevolen proces van een nieuwe polis, omdat dat voor de klant onduidelijk overkomt en administratief vele extra werkzaamheden met zich meebrengt. “Wij hebben gekozen voor een extra communicatiemoment met een duidelijke uitleg over de verhogingen en wat de klant moet doen als hij wel/niet akkoord is. En wij laten de verzekering doorlopen bij geen reactie. Omdat wij niet het risico willen lopen dat de klant ongewild niet verzekerd is. De klant kan de verzekering na de verlenging als nog dagelijks opzeggen.”

Avéro handhaaft afspraken beloning
Het met Avéro Achmea samenwerkende intermediair lijkt wel te varen wel bij de premiestijging. Oldenhof verwijst naar de samenwerkingsovereenkomst. Hierin staan ook de vergoedingen voor de activiteiten van de adviseur. De vergoeding voor schadeverzekeringen is een vast percentage van de premie van de verzekering. Bij een verhoging van de premie handhaven wij onze afspraken met onze distributiepartners op basis van de samenwerkingsovereenkomst.”

Reageer op dit artikel