nieuws

Combined ratio brandverzekeraars verslechterd

Schade 333

De combined ratio bij de brandverzekeringen voor woonhuizen en bedrijven is in 2015 verslechterd. Dit blijkt uit het trendrapport Property dat schadespecialist CED gisteren presenteerde bij de aftrap van de nieuwe koers en merkidentiteit van het bedrijf. Volgens Marcel van Dijk van CED biedt de oplopende schadelast een uitgelezen kans voor verzekeraars om zich te onderscheiden richting de klant.

Combined ratio brandverzekeraars verslechterd

Het totale premievolume brand voor particulieren en bedrijven bedroeg in 2015 circa 3,37 miljard euro voor woonhuizen en zakelijke panden. In het particuliere segment steeg het aantal opstal- en inboedelverzekeringen door de aantrekkende huizenmarkt (koop) respectievelijk de groei van het aantal huishouden. In de zakelijke markt bleef het premievolume voor brandverzekeringen nagenoeg gelijk.

Vijf cent over van iedere euro premie
Tegenover de premie stond in 2015 schadelast van ongeveer 2,1 miljard euro, een lichte daling ten opzichte van 2014. Ook de kostenratio verbeterde vorig jaar, hoofdzakelijk door kostenreducties bij verzekeraars op het gebied van personeels- en beheerskosten. Daar staat tegenover dat de voorzieningenratio omhoog kroop van -9% naar 0%. Het zorgt alles bij elkaar voor een combined ratio van 95%: Op iedere euro premie in het brandsegment hielden de verzekeraars in 2015 gemiddeld maar 5 cent over na aftrek van kosten en schadelast.
Uit de gegevens die CED verzamelde, blijkt dat Amlin in 2015 voor brand een combined ratio had van 110%, een forse verslechtering ten opzichte van 2014 toen deze verzekeraar nog een combined ratio had van 85%. Achmea zag haar bruto combined ratio in dit segment verslechteren van 88% in 2014 naar 96% in 2015, waar Goudse juist een fors verbetering in dezelfde periode liet zien: van 96% naar 71%.

Beschermen van wat klant waardevol vindt
Volgens CED staan de resultaten in de brandportefeuille onder druk door stevige concurrentie in dit segment, maar ook door de steeds uitgebreidere dekkingen waarmee verzekeraars zich de afgelopen jaren hebben geprobeerd te onderscheiden van hun concurrenten. Volgens Marcel van Dijk, commercieel directeur van CED, is het een ontwikkeling waar verzekeraars niet alleen over hoeven te sippen. Hij hield hen voor dat het businessmodel in de schadebranche sowieso gaat veranderen door disruptieve technologie. “Wat wordt straks uw corebusiness? Door het alleen maar te hebben over schade te hebben, ga je voorbij aan de rol die je als verzekeraar kunt hebben in het beschermen van wat een klant waardevol vindt.”
Waarmee Van Dijk helemaal aansloot bij de nieuwe pay-off die CED sinds gisteren voert: For what you value most. De schadespecialist had De Glazen Ruimte in Maarssen uitgekozen om haar nieuwe merkidentiteit en strategie te ontvouwen. Begeleid door een spectaculaire lasershow en beukende beats werden de ‘nieuwe’ domeinen onthuld waarop CED haar expertise wil laten zien: property, mobility en vitality.

Autoverzekeraars staan voor eigen Kodak-moment
Voor het domein Mobility was Carlo van de Weijer (TU Eindhoven en TomTom) uitgenodigd om zijn visie op de toekomst te geven. De wereld van de auto’s en autoverzekeringen staat volgens De Weijer voor haar eigen Kodak-moment: het moment dat je moet aanhaken bij disruptie wil je er niet net als de analoge fotoreus ooit achter komen dat er voor jou geen plekje meer is. “Daarbij worden we gehinderd door het gegeven dat we als mensen niet zo goed exponentieel kunnen denken.”
Een constante is er volgens hem wel. De mens is ook van oudsher mobiel en wil dat blijven. “Mensen zijn gemiddeld 1 uur en 6 minuten per dag onderweg. Niet altijd met een duidelijke bestemming. Het is ook vaak een doel op zich.” De auto blijft daarbij een hoofdrol spelen. Van de Weijer becijfert dat de overheid gelet op de maatschappelijke kosten veel eerder het individuele autobezit zal stimuleren dan de veel duurdere trein of bus.

Flexibele interpretatie van verkeersregels
De toekomst van volledig autonoom rijdende auto’s is volgens hem echter nog ver weg. Aan de hand van een onoverzichtelijke verkeerssituatie in hartje Amsterdam laat Van de Weijer zien dat het voor computers vooralsnog lastig is om de flexibele interpretatie van verkeersregels door verkeersdeelnemers te vatten in regels. “De vraag is nu nog hoe institutionaliseer je het kleuren buiten de lijntjes?”
Auto’s die (deels) zelf rijden maar waar de bestuurder nog wel zelf de controle heeft, zijn volgens Van de Weijer wel een realiteit. Het kan er volgens hem voor zorgen dat spelen met de mobiele telefoon in de auto door de auto zelf wordt gecorrigeerd. Of dat, in het geval van een Tesla, file rijden tot veel minder irritatie rijdt. Dergelijke auto’s worden steeds goedkoper en bezit is niet per se noodzakelijk. “In de toekomst kun je zo’n auto al voor 99 euro in private lease krijgen. Wat goedkoper is dan dat je studenten een OV Studentenkaart geeft.”

Denken op de rand van de vulkaan van privacy
Toegang tot en het optimaal gebruiken van data is volgens hem ‘key’ om in mobility een rol te kunnen blijven spelen, al is hij zich bewust van de privacy issues die daarbij kunnen komen kijken. “Leer te denken op de rand van de vulkaan van privacy. Je moet er namelijk wel zijn.”

Reageer op dit artikel