nieuws

CED terug naar één label

Schade 336

Schadespecialist CED Groep hanteert met ingang van deze maand alleen nog de eigen merknaam. MultiHerstel, EMN Mens, EMN Forensic en HDS Taxaties gaan allemaal verder als CED. De omlabeling is onderdeel van een grootscheepse aanpassing van organisatie en productaanbod. “Wij zijn er om te beschermen en behouden wat mensen dierbaar is”, zo vat CEO Hans Coffeng de nieuwe missie van het bedrijf samen.

CED terug naar één label

De nieuwe koers is dinsdag gepresenteerd aan relaties. Geïntegreerde schadebehandeling en preventie staan centraal. Er zijn nu drie bedrijfsonderdelen: Property, Mobility en Vitality, die geïntegreerd schademanagement bieden vanaf preventie tot expertise en herstel. Volgens Coffeng moet het accent worden verlegd van schade naar waarde. “We hebben als branche altijd vanuit schade gedacht. Maar dat is een doodlopend spoor. We moeten ons werk herdefiniëren als waardemanagement. Eindgebruikers denken niet in termen van schade. Die hebben iets waardevols, willen die waarde behouden. En áls er iets gebeurt, willen ze dat het zo snel en meelevend mogelijk wordt opgelost.”

Moeilijke markt
Ook de marktontwikkelingen nopen tot een andere manier van denken, vindt Coffeng. “Schadevolumes blijven krimpen, de markt krijgt te maken met nieuwe concurrenten. De grote uitdaging voor ons én onze klanten is hoe we onze eigen rol in dat veranderende krachtenveld zien. Als we niets doen, denk ik dat onze hele sector marginaliseert, dat andere spelers de regie en de meerwaarde naar zich toetrekken.”

Pre-time
Volgens Coffeng boekt CED al jaren dubbele groeicijfers in een krimpende markt. Hij schrijft dat toe aan het combineren van technologie en menselijke expertise en betrokkenheid. Hij wil nu meer gaan inzetten op preventie met behulp van technologische innovatie. “Zulke technologie maakt het mogelijk om met sensoren bijvoorbeeld locatie, beweging, vocht of temperatuur te monitoren en direct actie te ondernemen. Niet real-time, als het mis dreigt te gaan, maar pre-time, nog voordat een risico ontstaat.”

Reageer op dit artikel