nieuws

Unigarant: ‘Lagere provisie woonpakket is marktconform’

Schade 5464

Unigarant: ‘Lagere provisie woonpakket is marktconform’

De provisieverlaging die Unigarant gaat doorvoeren op het Woonpakket Plus, zorgt ervoor dat de beloning die het intermediair ontvangt meer in lijn komt met de provisie die de ANWB-dochter betaalt bij andere verzekeringsproducten. “De beloning blijft marktconform”, laat Unigarant weten.

De provisie voor het pakket is nu 25%, maar gaat de komende twee jaar in twee stappen omlaag naar 20%. “Hiermee wordt de verlaging zorgvuldig doorgevoerd.” Volgens Unigarant gaan adviseurs er in euro’s niet op achteruit: “In de markt zijn de laatste jaren verschillende premiemaatregelen genomen als gevolg van de aanhoudende stijgende schadelast, onder andere door stormschades. Daardoor blijft de absolute beloning van de intermediairs op niveau. Er is een steeds groter deel van de premie nodig om de schades te kunnen betalen. Naast de kostenbesparingen die wij in onze eigen organisatie doorvoeren, is het hierom ook niet meer verantwoord om blijvend een kwart van de premie aan provisie uit te keren.”

Voorschot op einde provisie
Unigarant reageert hiermee op kritiek van CFD-voorman Edwin Herdink, die vindt dat Unigarant geen respect toont voor de verantwoordelijkheden van het intermediair “en daarmee direct de belangen van de consument schaadt”. Herdink vreest dat Unigarant met deze stap voorsorteert op afschaffing van schadeprovisie en daarmee minder kapitaalkrachtige consumenten de toegang tot advies over schadeverzekeringen ontneemt. Hij vindt dat het probleem van tegenvallende resultaten niet voor een deel bij het intermediair moet worden neergelegd. Jeffrey Leichel, voorzitter van kennisplatform Odin, voorziet zelfs dat “onfhankelijk advies strategisch wordt uitgeschakeld”.

Reageer op dit artikel