nieuws

Overtreding Menzis niet bestraft door NZa

Schade 2098

Overtreding Menzis niet bestraft door NZa

Zorgautoriteit NZa heeft een klacht van de branchevereniging voor orthopedische hulpmiddelenzorg tegen Menzis gegrond verklaard. Menzis heeft volgens de NZa de Regeling Zorginkoop geschonden, maar wordt niet bestraft omdat voor het verstrijken van de deadline alsnog inkoopcontracten zijn getekend.

De orthopedische schoentechnici waren naar de NZa gestapt omdat Menzis het inkooptraject voor orthopedische schoenen dit jaar tussentijds nogal drastisch heeft bekort. Oorspronkelijk kregen zorgaanbieders tot 1 november om hun handtekening te zetten onder een overeenkomst, maar Menzis legde begin juli plots een contract voor met een reactietermijn van twee weken. Na protest is de termijn enkele malen verlengd, tot onder druk van de NZa weer de datum van 1 november is aangehouden. “Door het vervroegen van de reactietermijn zonder motivering, verkorten van de reactietermijn van 4 maanden naar 2 weken, en vervolgens voortdurend schuiven met de reactietermijn en de trage behandeling van vragen van zorgaanbieders is Menzis onvoldoende transparant geweest bij het inkopen van orthopedische schoenen. Menzis heeft daarmee in strijd gehandeld met de Regeling Zorginkoop”, aldus de NZa. Het is de eerste keer dat een zorginkoopklacht door de autoriteit wordt toegewezen.

Geen sanctie
Branchevereniging NVOS-Orthobanda is blij met de uitspraak: “Veel leden voelden zich gedwongen door Menzis om op de stippeltjeslijn te tekenen. Menzis heeft daarmee ons vertrouwen beschaamd.” Maar er is ook verwondering: “Wij vinden het zacht gezegd opvallend dat de NZa volstaat met vast te stellen dat Menzis de Regeling Zorginkoop heeft geschonden. De NZa verbindt aan de geconstateerde overtredingen geen enkele sanctie terwijl de NZa daartoe wel bevoegd is. De NZa had de zorgverzekeraars eerder dit jaar nog gewaarschuwd dat zij zich aan de regels hebben te houden.”

Reageer op dit artikel