nieuws

Herdink: ‘Unigarant sorteert voor op afscheid schadeprovisie’

Schade 9958

Herdink: ‘Unigarant sorteert voor op afscheid schadeprovisie’

De Commissie Financiële Dienstverlening heeft met argusogen kennisgenomen van het besluit van Unigarant om de schadeprovisie voor het Woonpakket Plus te verlagen van 25% naar 20%. Volgens CFD-voorman Edwin Herdink raakt de eenzijdige maatregel ook consumentenbelangen.

Herdink ontving vandaag via volmachtbedrijf Voogd & Voogd het bericht dat Unigarant de provisie op het pakket in twee stappen verlaagt. Sinds eind vorige week geldt een verlaging van 25% naar 22% voor nieuwe productie en wijzigingen. Voor bestaande verzekeringen geldt die verlaging vanaf 1 januari 2017. Eind 2017 wordt de provisie verder verlaagd naar 20% voor nieuwe productie en wijzigingen, voor bestaande verzekeringen vanaf 1 januari 2018.

Aanhoudend stijgende schadelast
Voogd & Voogd stelt in het bericht aan haar relaties dat haar volmachtgever “heeft te kampen met een aanhoudend stijgende schadelast op het Woonpakket Plus, onder andere door stormschades. De verzekeraar ziet zich daarom genoodzaakt aanpassingen te doen in het product die zorgen voor een blijvend gezond rendement. Dit heeft al geresulteerd in een premieverhoging. Omdat deze verhoging niet voldoende is gebleken, heeft Unigarant ervoor gekozen om de provisie naar beneden bij te stellen.”

Beloning onder niveau assurantiebelasting
De CFD stelt minnetjes vast dat de beloning voor werkzaamheden en zorgplicht die het intermediair bij het Woonpakket Plus ontvangt zelfs onder het niveau van de assurantiebelasting is gekomen. “Dit is een onacceptabele stap, waarmee Unigarant geen respect toont voor de verantwoordelijkheden van het intermediair en daarmee direct de belangen van de consument schaadt”, aldus CFD-voorzitter Edwin Herdink. “Het heeft er alle schijn van dat Unigarant op deze wijze voorsorteert om haar producten netto in de markt te gaan zetten en de klant apart wil laten gaan betalen voor advies. Door het huidige provisieverbod op complex is de consument al de gebeten hond. Wanneer nu ook nog de toegang tot schadeverzekeringen wordt geblokkeerd is de tweedeling in onze maatschappij compleet. Met momenteel zo’n zes miljoen financieel zwakke draagkrachtige consumenten is schadeprovisie nog het enige solidaire systeem dat de toegang tot advies openhoudt.”

Argument snijdt geen hout
CFD vindt dat het argument van Unigarant, dat de aanhoudende stijgende schadelast hen heeft genoodzaakt om deze aanpassingen door te voeren, geen hout snijdt. Herdink: “Wanneer de marges binnen een bedrijf onder druk staan dan dient men in de eigen organisatie in de kosten te snijden en niet het probleem te verplaatsen.” Hij stelt het jammer te vinden dat Unigarant niet de moeite heeft genomen om over de maatregel in gesprek te treden. “De aangekondigde eenzijdige maatregel raakt ook consumentenbelangen.”

Torenhoge verkoopprovisies aan vergelijkingssites
Jeffrey Leichel, voorzitter van Stichting ODIN, die onafhankelijk financieel advies promoot in Nederland, vreest al langer voor deze stap. “Verzekeraars laten steeds vaker het onafhankelijk advieskantoor links liggen en gaan met veel geweld online en direct. Ze betalen bakken met geld voor reclames, hoge Google rankings en de torenhoge verkoopprovisies aan vergelijkingssites. Het verlies werd al afgewenteld op bestaande klanten door de sterke prijsverhogingen van Unigarant en andere verzekeraars. Nu is de onafhankelijke adviseur, die al generaties lang gezinnen helpt met hun verzekeringen en schades, aan de beurt. Unigarant zorgt er met deze stap voor, dat haar klanten meer gaan betalen en de dienstverlening slechter wordt. ”

Onafhankelijk advies strategisch uitgeschakeld
Leichel voorziet dat dat andere verzekeraars het voorbeeld van Unigarant gaan volgen, waardoor onfhankelijk advies “strategisch” wordt uitgeschakeld. Als we met elkaar niet snel ingrijpen, dan zal het aantal onafhankelijke advieskantoren in Nederland nog verder en nog sneller afnemen. Dat is misschien goed nieuws voor de aanbieders van producten, maar uiteindelijk heel slecht nieuws voor de consument”

Reageer op dit artikel