nieuws

AFM: geen structurele misstanden bij inzet contra-expertise

Schade 1960

AFM: geen structurele misstanden bij inzet contra-expertise

De AFM ‘heeft niet kunnen constateren’ dat er structurele problemen zijn bij de inzet van contra-expertise bij inboedel- en opstalverzekeringen. Wel is bij de toezichthouder het beeld ontstaan dat er sprake is van ‘incidenten bij zowel verzekeraars als contra-experts’. “Zo komt het bijvoorbeeld voor dat gedupeerden al tijdens een brand worden aangeklampt door contra-experts die hun diensten aanbieden.”

De AFM voerde een verkenning uit naar ‘de vermeende problematiek’ naar aanleiding van signalen uit onder meer de media. De toezichthouder: “Deze gingen in op de informatieverstrekking en de vergoeding van de kosten van een contra-expert door verzekeraars en de mogelijk onredelijke declaraties van contra-experts. Doel van de verkenning was om de achtergrond van de signalen te onderzoeken en daarbij te beoordelen welke rol de AFM kan spelen bij het eventueel oplossen hiervan.”

Incidenten
De AFM heeft echter niet kunnen constateren dat er structurele problemen zijn bij de inzet van contra-expertise. Wel is het beeld ontstaan dat er sprake is van incidenten aan beide kanten. De toezichthouder: “Zo komt het bijvoorbeeld voor dat gedupeerden al tijdens een brand worden aangeklampt door contra-experts die hun diensten aanbieden. Deze laten een verzekerde dan direct een contract ondertekenen zonder dat de gedupeerde zich bewust is van waar hij mee instemt. Daarnaast zien we aan de kant van de verzekeraars nog verschil in kwaliteit in de informatieverstrekking over de rechten van de consument met betrekking tot het inschakelen van een contra-expert en de vergoeding van de kosten hiervan.”

Transparante informatie
De AFM zegt dat ze richting de beroepsgroep van (contra-)experts geen directe actie kan ondernemen, omdat zij niet onder het AFM-toezicht vallen. Wel heeft de AFM de sector opgeroepen om te zoeken naar maatregelen om alle incidenten te voorkomen.

Aan de verzekeraars, die wel onder AFM toezicht staan, is gevraagd om duidelijk, transparant en proactief te blijven communiceren over de regels voor contra-expertise. “Verzekeraars moeten de juiste informatie over de rechten van de consument over het inschakelen van een contra-expert en vergoeding van de kosten opnemen in de polisvoorwaarden.”

Reageer op dit artikel