nieuws

Aantal wanbetalers zorgpremie afgenomen

Schade 1957

Aantal wanbetalers zorgpremie afgenomen

Het aantal wanbetalers in de zorg is fors afgenomen. Eind 2014 vielen ruim 325.000 mensen onder de zogenaamde wantebalersregeling, op 1 augustus 2016 zijn dat er nog maar 290.000. Dit staat in de VWS-Verzekerdenmonitor 2016 die minister Edith Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De daling is een direct effect van de Wet verbetering wanbetalersmaatregelen die eind 2015 door de Tweede Kamer is aangenomen. Schippers zegt dat de daling in belangrijke mate toe te schrijven is aan afmeldingen door CZ en Zilveren Kruis. Beide zorgverzekeraars hebben de mogelijkheden uit de nieuwe wet intensief gebruikt om regelingen te treffen met wanbetalers. De minister roept andere zorgverzekeraars dan ook op dit goede voorbeeld te volgen.

Wanbetalersregeling
Een zorgverzekering is verplicht voor iedereen die in Nederland woont of werkt. Mensen die ondanks het aanbod om een betalingsregeling te treffen hun zorgpremie langer dan 6 maanden niet betaald hebben, worden door hun zorgverzekeraar aangemeld bij het Zorginstituut Nederland. Dit instituut is bevoegd om de premie via de werkgever of uitkeringsinstantie op het loon of uitkering in te houden. Het gaat daarbij om de zogenaamde bestuursrechtelijke premie. Deze premie ligt hoger dan de gemiddelde premie die zorgverzekeraars vragen, om de kosten voor deze regeling niet te leggen bij mensen die hun zorgpremie wel betalen.

Ontmoediging
Daarnaast worden mensen ontmoedigd om hun betalingsachterstand op te laten lopen. Aan de ene kant moet deze premie niet zo hoog zijn dat de schulden van de wanbetaler alleen maar groter worden. Aan de andere kant ook niet te laag, zodat mensen worden aangemoedigd zo snel mogelijk terug te keren naar de normale zorgverzekering. Sinds 1 juli 2016 is de premie voor wanbetalers verlaagd van € 159 naar € 128. De verlaging maakt het mogelijk dat mensen sneller uitstromen uit de wanbetalersregeling, doordat zij meer geld overhouden om hun schulden aan te pakken.

Reageer op dit artikel