nieuws

ZN plaatst vraagtekens bij stijging zorgpremie

Schade 1451

ZN plaatst vraagtekens bij stijging zorgpremie

Zorgverzekeraars Nederland zet vraagtekens bij de veronderstellingen van het kabinet ten aanzien van de zorgpremie voor 2017. Het kabinet verwacht een premiestijging van € 3,50 per maand. Daarbij rekent het kabinet er onder andere op dat ook dit jaar de zorgverzekeraars € 2 mld van hun reserves zullen inzetten om een hogere premiestijging te voorkomen. Of dit reëel is, zal de komende maanden moeten blijken, zegt ZN.

De belangenbehartiger is wel positief over het feit dat het kabinet het eigen risico in 2017 niet verhoogt en de geplande bezuiniging van € 500 mln op de verpleeghuiszorg schrapt. “Dat de zorgsector de afgelopen jaren met succes de stijging van de zorgkosten heeft kunnen afremmen, is goed nieuws voor veel Nederlanders en een meevaller voor dit kabinet.”

Geen stijging eigen risico
ZN heeft het kabinet ook vorig jaar al opgeroepen om het eigen risico niet elk jaar automatisch te laten stijgen. “Een verdere verhoging treft met name chronisch zieken omdat die elk jaar al bij voorbaat weten dat zij het volledige eigen risico zullen opmaken”, zegt ZN. “Zorgverzekeraars vinden dat het verplicht eigen risico juist omlaag moet, omdat het anders de solidariteit in het zorgstelsel dreigt te ondermijnen.” De belangenvereniging vindt het daarom goed dat politieke partijen zich buigen over de hoogte en de vorm van het eigen risico in de Zorgverzekeringswet.

Reserves niet oneindig
ZN laat ook weten dat het de zorgsector in Nederland is gelukt om de stijging van de zorgkosten af te remmen zonder dat pakketmaatregelen of andere harde ingrepen nodig waren. “Daar komt bij dat zorgverzekeraars de afgelopen periode hun reserves hebben aangesproken om premiestijgingen te beperken. Maar de inzet van reserves is niet oneindig en biedt geen oplossing voor de lange termijn. Zorgverzekeraars moeten ruime reserves aanhouden om te allen tijde de kosten van de zorg te kunnen betalen.”

Reageer op dit artikel