nieuws

Vrije artsenkeuze belangrijker dan premiehoogte zorgpolis

Schade 1306

Consumenten vinden vrije artsenkeuze het belangrijkste bij de keuze voor een zorgverzekering. Vervolgens weegt de premie het zwaarst. Service van de verzekeraar en kwaliteit van de ingekochte zorg spelen nauwelijks een rol bij die keuze, zo blijkt uit promotieonderzoek van Domino Determann naar klantvoorkeuren bij zorgverzekeringen.

Determann promoveerde gisteren aan de Erasmus Universiteit op discrete keuze experimenten. Dit is een onderzoekstechniek om te meten welke afwegingen mensen maken tussen alternatieven. Het hebben van vrije artsenkeuze is het meest beslissende kenmerk voor de keuze van een basiszorgverzekering. Met name voor voor respondenten van 45 jaar of ouder, respondenten met één of meer chronische aandoeningen en respondenten met een bruto inkomen van 3.000 euro of meer per maand is de vrije artsen keus het doorslaggevende element bij de keuze voor een basiszorgverzekering. Ook voor jongere, gezondere en minder welvarende respondenten is dit een belangrijke voorwaarden als is de hoogte van de maandelijkse premie voor deze groepen het belangrijkste keuzeargument.

Overstag door premiekorting
De helft van de ondervraagden kiest niet voor een polis met een beperkte keuzevrijheid. Echter een premiekorting van maximaal 15 euro per maand op polissen met beperkte keuzevrijheid kan jongere, gezondere en minder welvarende consumenten motiveren om toch een dergelijke zorgverzekering te kiezen.

Reageer op dit artikel