nieuws

VGZ: ‘Driekwart Nederlanders wil fors lager eigen risico’

Schade 1919

VGZ: ‘Driekwart Nederlanders wil fors lager eigen risico’

Zorgverzekeraar VGZ heeft samen met onderzoeksbureau TNS Nipo onderzocht hoe Nederlanders het eigen risico in de zorg ervaren. Gebleken is dat bijna driekwart van de Nederlanders niet tegen het eigen risico is, maar wel vindt dat het fors omlaag moet. De zorgverzekeraar meldt op haar website dat dit signaal niet moeten worden genegeerd. “Daarom roepen wij, namens onze ruim 4 miljoen verzekerden, de politiek op om het eigen risico fors te verlagen.”

Het onderzoek meldt dat Nederlanders het huidige eigen risico, net als vorig jaar, te hoog vinden. “Voor sommige mensen is € 385 bijna niet op te brengen. Ook bestaat de angst dat noodzakelijke zorg vaker wordt uitgesteld, oftewel zorgmijding. Toch zien Nederlanders het nut er wel degelijk van in. De belangrijkste redenen hiervoor zijn het betaalbaar houden van de zorgkosten (37%), het ontmoedigen van onnodige zorg (32%) en het bewust maken van hoge zorgkosten (12%).” In het rapport komt naar voren dat de ondervraagden gemiddeld genomen € 212 overhebben voor het eigen risico.

Zorgmijding
Net als vorig jaar heeft VGZ  ook dit jaar weer onderzoek gedaan naar zorgmijding door het eigen risico. “Een op de vijf verzekerden geeft aan sinds 1 januari 2016 wel eens zorg te hebben uitgesteld of gemeden. Dit getal is even hoog als vorig jaar. Zorgmijding komt het meest voor bij huisartsbezoek, zorg bij een specialist in het ziekenhuis en medicijnen op recept. Het antwoord ‘ik kon het niet betalen’ is door 25% van de ondervraagden gegeven en dat is meer dan vorig jaar.”

Kennis over eigen risico afgenomen
VGZ meldt dat de kennis over het eigen risico is afgenomen ten opzichte van vorig jaar. “Bijna de helft van de ondervraagden denkt dat zij eigen risico betalen voor een huisartsbezoek. Terwijl dat niet het geval is. Vorig jaar was hier nog twee op de drie Nederlanders (68%) van op de hoogte.” Ook weten minder mensen dat zorg voor meeverzekerde kinderen onder de 18 niet onder het eigen risico valt, meldt de zorgverzekeraar.

Reageer op dit artikel