nieuws

DSW: ‘Zorgpremie stijgt sterker dan voorspeld’

Schade 1722

DSW: ‘Zorgpremie stijgt sterker dan voorspeld’

Zorgverzekeraar DSW heeft traditiegetrouw als eerste de premie voor de basisverzekering bekendgemaakt. Voor DSW-verzekerden bedraagt de jaarpremie in 2017 € 1.296 ofwel € 108 per maand. “Dit betekent een premiestijging van € 9,25 per maand. Deze stijging is daarmee hoger dan de € 3,50 die het ministerie van Volksgezondheid (VWS) in de Miljoenennota heeft voorspeld”, aldus de zorgverzekeraar.

De overheveling van de wijkverpleging in 2015 naar de Zorgverzekeringswet leidt volgens DSW in 2017 wederom tot een premiestijging. “De overheid heeft besloten deze overheveling gepaard te laten gaan met een rijksbijdrage die in vijf jaar geheel wordt afgebouwd. Daarnaast stijgen de zorguitgaven door een sterk toenemend gebruik van dure, vaak innovatieve, specialistische geneesmiddelen. Ook de uitbreiding van het basispakket en de loon- en prijsstijging brengen extra kosten met zich mee”, zegt de zorgverzekeraar.

Reserves
Vorig jaar heeft DSW € 145 op jaarbasis per premiebetaler aan de reserves onttrokken om de premiestijging te beperken. “Om de reserves op een verantwoord niveau te houden, zien wij geen ruimte de reserves dit jaar nogmaals met hetzelfde bedrag af te bouwen.” DSW geeft aan in 2017 de reserves op jaarbasis met een bedrag van € 94 per premiebetaler af te bouwen. “Dat is op jaarbasis € 51 per premiebetaler minder dan in 2016. Dit verklaart dan ook de stijging € 4,25 per maand (€ 51 op jaarbasis) per premiebetaler.

Reageer op dit artikel