nieuws

Cybercrime nog lastig te verzekeren

Schade 3201

Cybercrime nog lastig te verzekeren

Het lage risicobewustzijn én de onbeheersbaarheid van cybercrime maken het voor verzekeraars moeilijk om de risico’s af te dekken via een cyberverzekering. Het detecteren van datalekken is duur en bedrijven zijn huiverig om het te rapporteren. Die conclusie trekt het Verbond van Verzekeraars uit een dialoogsessie die het onlangs organiseerde met accountants- en adviesorganisatie Deloitte. Brancheorganisatie Adfiz probeert het bewustzijn bij de adviseurs nadrukkelijk op te krikken. 

De vraag waarom de markt voor cyberverzekeringen zo moeilijk op gang komt stond centraal tijdens de dialoogsessie bij het Verbond. Deloitte heeft vastgesteld dat cybercrime ons land 10 miljard euro per jaar kost. Tegelijkertijd is het risicobewustzijn over cyber bij burgers en bedrijven laag, zo stelt het Verbond vast. Ook blijkt uit een recente inventarisatie onder zakelijke verzekeraars door het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) dat cyberverzekeringen in Nederland (en Europa) nog altijd een nichemarkt vormen. Ze worden vooral door dochters van buitenlandse verzekeraars aangeboden.

Bewustwording over risico’s
Om een markt te creëren, moet de bewustwording over de risico’s rond cybercrime worden vergroot, zo werd vastgesteld tijdens de dialoogsessie. Ook was er een pleidooi om de data beter toegankelijk te maken, bijvoorbeeld via een centrale dataverzameling voor cybercrime. Ook is het volgens de deelnemers belangrijk om voor te bouwen op lopende initiatieven die betrekking hebben op de wetgeving.

Wellicht moet er een deltaplan voor cyberschade komen, werd geopperd. De markt heeft volgens de deelnemers in ieder geval voldoende potentieel. “Het is ook voor de branche van belang om samen met partners de uitdagingen op te pakken, zodat de risico’s en schades beheersbaar worden gehouden en maatschappelijke ontwrichting wordt voorkomen.”

Onderzoek veilig zakelijk internetten
Brancheorganisatie Adfiz startte vandaag samen met andere partijen een onderzoek naar veilig zakelijk internetten. Het onderzoek is onderdeel van de ondersteuning die Adfiz adviseurs biedt op het vlak van cyberrisico’s. Eerder stond het Adfiz Zakelijk Platform in het teken van cyberrisk en voor het platform is ook een infographic samengesteld met daarin de belangrijkste feiten en cijfers over cyberrisico’s. De infographic is bedoeld voor de eigen bedrijfsvoering, maar ook om klanten te overtuigen met cyberrisico’s aan de slag te gaan.

Samen met een aantal andere branches waaronder Bouwend Nederland en Koninklijke Horeca Nederland neemt Adfiz deel aan de pilot ‘Veilig Zakelijk Internetten’. Het onderzoek is een initiatief van MKB-Nederland en VNO-NCW om te investeren in de cyberveiligheid van het MKB.

 

Reageer op dit artikel