nieuws

Berekening dagwaarde opnieuw onder de loep

Schade 5519

Berekening dagwaarde opnieuw onder de loep

Televisieprogramma Radar besteedt vanavond aandacht aan de manier waarop schadeverzekeraars de dagwaardes op producten berekenen. Volgens Radar en onderzoekspartner Wegwijs hebben consumenten geen duidelijkheid over wat hun verzekering precies dekt omdat verzekeraars de manier waarop ze de dagwaardes berekenen strikt geheim houden.

Eerder dit jaar bleek uit onderzoek door Consumentenplatform Wegwijs onder de 33 grootste verzekeraars dat ruim 81 procent van de inboedel- en reisverzekeraars geheim houdt hoe zij bij schade dagwaardes berekenen. “De consument heeft vooraf geen duidelijkheid over wat hij koopt als hij een verzekering sluit. Zo kan hij voor honderden euro’s gedupeerd worden”, concludeert Wegwijs.

Hoger waardering op vergelijkingssites
Het consumentenplatform constateert dat op vergelijkingssites vaak een hoge waardering gegeven aan verzekeringen met hoge verzekerde bedragen. “Die informatie is echter van weinig waarde als de snelheid van afschrijving niet bekend is. In de praktijk kan een lager verzekerd bedrag met gunstigere berekening van de dagwaarde voordeliger zijn dan een hoog bedrag met ongunstige berekening van de dagwaarde.”

Pleidooi voor onafhankelijk instituut
Tot enkele jaren geleden hanteerden verzekeraars nog allemaal soortgelijke afschrijvingslijsten, maar dit is uit mededingingsoogpunt niet meer toegestaan. De maatschappijen stellen daarom hun eigen lijsten samen. Wegwijs bepleit een onafhankelijk instituut dat minimumtermijnen vast te laten stellen. “Verzekeraars zou het vervolgens vrij staan om in het voordeel van de klant van deze lijst af te wijken. Consumenten weten zo waar ze aan toe zijn en verzekeraars zijn in staat om zich door middel van gunstige regelingen van elkaar te onderscheiden.”

Reageer op dit artikel