nieuws

Ron Gardenier (NVGA): ‘In hele markt moeten WA-premies omhoog’

Schade 3726

Ron Gardenier (NVGA): ‘In hele markt moeten WA-premies omhoog’

“Verzekeraars die gaan stunten met lage autopremies, zorgen ervoor dat wij als marktpartij uitgespeeld raken. En dan zouden wij als volmachtkanaal onvoldoende presteren?” NVGA-voorzitter Ron Gardenier vindt dat in de hele markt de WA-premies omhoog moeten. Dat zegt hij in een interview met am:magazine.

Ron Gardenier nam in april bij de vereniging van volmachtbedrijven de voorzittershamer over van Michael de Nijs. Zijn jarenlange ervaring bij verzekeraars -23 jaar AXA en 5 jaar Delta Lloyd- was een belangrijke reden om hem aan het roer te zetten bij de NVGA. In zijn huidige functie als directeur van UMG Assuradeuren staat hij aan de volmachtkant, maar de gedachte is duidelijk: de NVGA wil de samenwerking tussen gevolmachtigden en verzekeraars versterken, met een voorzitter die weet hoe verzekeraars denken.

Stempel
De toegevoegde waarde van volmachten heeft de laatste jaren vaak ter discussie gestaan, maar Gardenier vindt dat verzekeraars ook niet altijd even verstandig bezig zijn. Zoals in de markt voor motorrijtuigenverzekeringen, veruit de grootste productgroep bij de NVGA-leden: “Die resultaten staan al jaren onder druk en ook de toezichthouder drukt steeds meer zijn stempel op dit segment en eist adequate maatregelen van verzekeraars.” Het probleem zit voor een belangrijk deel in de premies die verzekeraars aanbieden, zegt Gardenier: “Wij distribueren in de basis de producten van de verzekeraars en die hebben een tarief dat actuarieel niet winstgevend blijkt te zijn. Dat het product verkeerd geprijsd is, kun je niet sec projecteren op volmachtkantoren.”

Wurggreep
Gardenier vindt dat verzekeraars elkaar in een wurggreep houden met een lage tarifering. “De slechte resultaten op autoverzekeringen waren laatst in het nieuws. Twee minuten later volgde een radioreclame die de luisteraars lokte met een 20% lagere autopremie. Zo’n partij gaat met zijn premie onder de marktprijs zitten. Verzekeraars die gaan stunten, zorgen ervoor dat wij als marktpartij uitgespeeld raken. En dan zouden wij als volmachtkanaal onvoldoende presteren?” Verzekeraars blijven elkaar het verlies gunnen, zegt Gardenier. “We moeten samen optrekken om die negatieve spiraal te doorbreken. We mogen geen prijsafspraken maken, maar wij zien nog steeds klanten verschuiven naar de prijsvechters.”

Letsel
Er zijn in schades ontwikkelingen die rechtvaardigen dat de premie omhooggaat, vindt Gardenier. “Kijk naar de toename van de schadelast als gevolg van letsel. Stijging van buitengerechtelijke kosten, verhoging van de pensioenlasten met als gevolg stijging van de kosten van het verlies van arbeidsvermogen en verhoging van het smartengeld, zijn zomaar een aantal factoren die ervoor zorgen dat de schadelast bij verzekeraars jaarlijks met procentpunten toeneemt. Dus in de hele markt zouden de WA-premies omhoog moeten.”

Zwarte cijfers
De voorzitter vindt dat verzekeraars en volmachtkantoren er samen aan moeten werken. “De volmachtmarkt sluit naadloos aan bij de verzekeraars. We moeten ervoor waken dat we niet weggedrukt worden en dat we genoodzaakt zijn om aan de prijs te gaan sleutelen. Het is voor een volmachtnemer lastig een goede klant te laten vertrekken naar de eerste de beste vergelijker. Dat wil je niet, dus dan kijk je toch of je niet iets aan de premie kunt doen. Het verloop in motorrijtuigen is sowieso al hoog. Maar de toekomstvastheid van de keten is alleen gewaarborgd als wij met elkaar zwarte cijfers schrijven. Daar moeten wij als markt samen aan werken en we moeten dit probleem dan ook gezamenlijk aanpakken.”

Het hele interview met Ron Gardenier staat in nummer 24 van am:magazine dat vandaag op de mat valt.

Reageer op dit artikel