nieuws

Nederlander laks met inbraakpreventie

Schade 705

Nederlander laks met inbraakpreventie

De Nederlander besteedt niet veel aandacht aan inbraakpreventie tijdens de zomervakantie. Het beste wat de meeste mensen kunnen bedenken in het seizoen waarin de zon laat onder gaat, is het licht bij de voordeur laten branden, zo concludeert ASR.

Een onderzoek naar inbraakpreventie in het zomerseizoen: het is een verplicht nummer dat ASR dit jaar voor zijn rekening heeft genomen. Het liet Blauw Research ruim duizend consumenten ondervragen. Van deze groep laat 62% de voordeurlamp branden tijdens afwezigheid. Verder worden er weinig maatregelen genomen, ondanks dat Nederlanders preventie volgens Blauw heel belangrijk vinden. “Ze denken dat dit veel geld en moeite kost. Behalve het aan laten van het licht bij de voordeur is de meest getroffen maatregel het aanbrengen van goed hang- en sluitwerk, zoals een dievenklauw (46%), insteeksloten (45%) een driepuntssluiting (39%) en een anti-inbraakstrip (32%).”
Stadsbewoners doen minder om inbraak te voorkomen dan inwoners van kleinere plaatsen. “Mogelijk is dit ook de reden waarom inwoners van kleinere plaatsen zich veiliger voelen dan inwoners van grote steden.” Een kwart geeft aan gebruik te maken van een groepsapp waarmee buurtbewoners elkaar kunnen waarschuwen voor verdachte situaties.

Reageer op dit artikel