nieuws

Adviseur het schip in na onduidelijke afspraken met klant

Schade 9728

Adviseur het schip in na onduidelijke afspraken met klant

Onduidelijke afspraken over een voorlopige dekking voor een motorboot, dubieuze e-mails en het niet willen uitbetalen van schade hebben ervoor gezorgd dat een verzekeringsadviseur voor een paar duizend euro het schip in is gegaan. De adviseur moet de geclaimde schade alsnog terugbetalen, zo oordeelt het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

De klant heeft in juni 2010 zijn adviseur telefonisch verzocht om een verzekering af te sluiten voor zijn boot. Een aantal dagen na zijn aanvraag ontvangt hij een e-mail waarin de adviseur deze bevestigt en vermeldt dat er een voorlopige dekking is, waarvan de geldigheid eindigt bij aanbieding van de polis of het polisaanhangsel. Al een dag later ontvangt de klant een offerte voor een verzekering. De klant moet echter 2 dagen na het ontvangen van de offerte een schade aan de boot melden. Volgens de klant zit de wierpot (een filter tegen waterplanten in het koelwatersysteem van boten) verstopt. Eén dag na de melding van de schade, stuurt de klant zijn verzekeringsaanvraagformulier terug naar zijn adviseur.

Expert en afwijzing
De adviseur schakelt een expert in om de schade te beoordelen. Eind juni verschijnt het rapport van het expertisebedrijf. “De aanzuiging van het koelwatersysteem is verstopt geraakt, hierdoor is de motor oververhit geraakt en heeft de koppakking het begeven”, concludeert het expertisebedrijf en begroot de reparatiekosten op ruim € 2.700.

In maart 2011 laat de adviseur aan zijn klant weten dat de schadeclaim is afgewezen. Als reden geeft de adviseur dat hij vraagtekens heeft bij de correctheid van de schademelding. Daarnaast vermoedt hij dat er onvoldoende onderhoud aan de boot is gepleegd, waardoor hij zich genoodzaakt voelt de polis te beëindigen. “We zijn bereid om elders voor u een verzekering aan te vragen”, laat de adviseur nog wel aan zijn klant weten.

Eind april heeft de klant bezwaar gemaakt tegen de afwijzing van de claim. In november 2011 verschijnt er een aanvulling op het eerdere rapport van het expertisebedrijf. Hierin worden de vermoedens van de adviseur niet bevestigd, maar ook niet ontkend: “Het was een rommelig geheel, niet opgeruimd en onoverzichtelijk. (…) Mogelijkerwijs zou dit met de schade te maken kunnen hebben. (…)”, schrijft de expert in zijn aanvullende rapport.

Hoger beroep
De klant eist een bedrag van bijna € 3.100 (reparatiekosten plus rente) van de adviseur. In zijn verweer zegt de adviseur dat de voorlopige dekking was ingetrokken, omdat er een polis is aangeboden. De boot was dus niet verzekerd op het moment dat de schade is ontstaan. De kantonrechter stelt de adviseur in het gelijk en wijst de eis van de klant af, die vervolgens in hoger beroep gaat. De klant houdt voet bij stuk en voert aan dat is gebleken dat de voorlopige dekking niet door de adviseur is aangemeld bij de verzekeraar. “Hij heeft onrechtmatig gehandeld en dient de schade te vergoeden”, zegt de klant tegen het hof.

De adviseur erkent dat hij de voorlopige dekking heeft ingetrokken en legt uit dat in een telefoongesprek de klant heeft aangegeven een offerte van een andere verzekeraar te willen ontvangen. “Het was op dat moment niet duidelijk bij welke verzekeraar de boot zou worden verzekerd en of dat via mij zou lopen.” Ook zegt de adviseur dat hij dit per e-mail aan de klant heeft bevestigd. “En uit een leesbevestiging blijkt dat hij van de intrekking op de hoogte was.” De klant ontkent zowel het telefoongesprek als de e-mail. “Volgens mij zijn de e-mail en de leesbevestiging gemanipuleerd”, aldus de klant.

Opmerkelijke verschillen
Tijdens het onderzoeken van het bewijsmateriaal, wat zowel door de kantonrechter als het Kifid -waar de klant in 2012 ook een klacht heeft ingediend- wordt overgedragen, concludeert het hof dat ‘de producties een aantal opmerkelijke verschillen vertonen’.

Zo staat in de leesbevestiging die het Kifid van de adviseur heeft ontvangen het jaar ‘201’ vermeld, terwijl de adviseur bij ‘dezelfde’ leesbevestiging die de kantonrechter heeft ontvangen ‘2010’ heeft geschreven. Ook blijken de onderwerpen en ontvangers van de verschillende e-mails niet met elkaar overeen te komen. De adviseur probeert het hof er nog van te overtuigen dat een systeemupdate ertoe heeft geleid dat deze veranderingen hebben plaatsgevonden, maar dat lukt niet. Ook het argument dat de boot onvoldoende was onderhouden, wordt door het hof verworpen omdat de adviseur dit niet met feiten kan onderbouwen. Ook in het aanvullende expertiserapport wordt niet gesproken over gebrek aan onderhoud.

Voor het hof is dit uiteindelijk voldoende om de adviseur op te laten draaien voor de reparatie en gemaakte kosten. Een bedrag van ruim € 5.000.

Reageer op dit artikel