nieuws

Verbond: ‘Verwarring over brede weersverzekering’

Schade 4820

Verbond: ‘Verwarring over brede weersverzekering’

Het Verbond van Verzekeraars heeft een brief gestuurd van aan de Vaste Kamercommissie van Economische zaken over de waterschade die onlangs door noodweer ontstond bij tuinders in Zuid-Oost Nederland. Volgens het Verbond kan het nog wel enkele weken duren voor de exacte schade in beeld is gebracht. Ook bestaat er volgens het verbond verwarring over wat de de zogeheten Brede Weersverzekering in deze situatie wel of niet dekt. 

Eind juni trad er bij noodweer voor miljoenen euro’s schade op in het Zuid-Oosten van Brabant en het Noorden van Limburg. Door de forse hagelbuien was de schade met name bij glastuinbedrijven enorm. Het Verbond van Verzekeraars is in gesprek met het ministerie van Economische Zaken en LTO Nederland om de gevolgen in beeld te brengen en de afwikkeling van de schade zo optimaal mogelijk te laten verlopen. “Het beeld is hierbij naar voren gekomen dat verwarring bestaat over de Brede Weersverzekering (BWV) en de schade die door verzekeraars al dan niet wordt vergoed”, aldus Verbondsdirecteur Leo de Boer in zijn brief aan de Vaste Kamercommissie van Economische Zaken. 

Om helderheid te scheppen heeft het Verbond de feiten en achtergronden over de BWV op een rijtje gezet en als bijlage naar de commissie gestuurd. In de bijlage staat onder meer nadrukkelijk dat glastuinbedrijven geen aanspraak kunnen maken op de BWV. Ook wordt de verzekering hoofdzakelijk gebruikt door akkerbouw- en fruitteeltbedrijven. Boomtelers sierteelt en bollenkwekers maken nauwelijks gebruik van de regeling waarmee volgens het Verbond een “bewust ondernemersrisico” wordt gelopen.

Telers met ‘open teelten’ kunnen sinds 2010 kiezen tussen de traditionele hagelschadeverzekering en de BWV waarvan de premie wordt gesubsidieerd via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Op dit moment wordt de BWV door het ministerie van Economische zaken geëvalueerd. De Boer: “Het Verbond wil niet op de uitkomsten van deze evaluatie vooruit lopen. Wel lijkt het ons goed om mede op basis van deze evaluatie het debat te voeren over de BWV en te bezien of deze verzekering aanpassing behoeft.”

 

Reageer op dit artikel